Kraft Global – fondet mot strømmen

Med det verdibaserte fondet Kraft Global, som er en del av Kraft Fondene, går vi egne veier. Vi skal våge mer og vinne oftere. Med teft, erfaring og ett bein på jorda får vi penger til å trives og vokse. Mer ekte fondsforvaltning får du ikke.

LES MERKJØP
Nyhet! Kraft Global »

– Å stole på den forsiktige er risikabelt. Å stole på den modige kan bli lønnsomt.

Fondsforvalter Ross Porter tenker i egne baner. Leter der ingen andre leter. Og han finner. Nevner du kunstigintelligens, fnyser han. For Ross tror på ekte intelligens, den som supplerer kunnskap og erfaring med magefølelse og teft.

Les mer om Kraft Fondene

Spørsmål og svar

Alt du trenger å vite om Kraft Global

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Global?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Global er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret på telefon 51 97 74 44 eller e-post kundesenter@kraftfondene.no

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Global?

Kontakt vårt kundesenter dersom du ønsker å selge dine andeler.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

Forvaltningshonorar på 1,5 %, pluss estimert inntil 0,5 % i variable driftskostnader, i tillegg kostnad til revisjon av fondet på anslagsvis NOK 100.000. Revisjon er pålagt og belastes fondet ved årsslutt. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 % med høyvannsmerke.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet. 

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Hvem kan opprette aksjesparekonto?

Alle privatpersoner i Norge kan opprette aksjesparekonto.

Hvordan oppretter jeg aksjesparekonto?

Du kan opprette aksjesparekonto i kjøpsprosessen til fondet.

Hva koster en aksjesparekonto?

Det er ingen kostnader forbundet med å ha eller opprette en aksjesparekonto.

Hvordan kan jeg flytte midler fra en ASK-konto hos en annen leverandør til en ASK-konto hos Kraft Fondene?

Du kan flytte inn midler fra en ASK-konto du har hos annen leverandør. Dette gjøres ved å logge inn her og deretter krysse av for at du ønsker dette. Du trenger ikke oppgi noen beløp i feltet "engangbeløp". Etter at du har krysset av for flytting av ASK og trykket videre vil du bli bedt om å oppgi personlige opplysninger. Siden det i dette tilfelle er snakk om flytting av ASK skal du i fanen "kontonummer for trekk av penger" taste inn 0000000000 (11 siffer).
Når de videre stegene i transaksjonen er fullført vil midlene fra ASK-kontoen flyttes over på en nyopprette ASK-konto i Kraft Fondene.
Du vil i den forbindelse bli kontaktet av vårt kundesenter innen 2-3 dager for endelig gjennomføring av flyttingen.
Når flyttingen er gjennomført vil hele det tilgjengelige kontantbeløpet bli investert i Kraft Global. Vi gjør oppmerksom på at flytteprosessen tidsmessig er avhengig av responsen fra din tidligere kontofører.

Når settes dagens kurs i Kraft Global?

Kursen i Kraft Global fastsettes klokken 09:00 og er tilgjengelig kort tid etter.

Hva er forskjellen på Kraft Global A og Kraft Global B?

Kraft Global A og B er forskjellige andelsklasser. Ved tegning over 5.000.000 norske kroner kan klasse B benyttes, noe som gir deg lavere forvaltningskostnad.

Hvordan oppretter jeg spareavtale?

Du kan opprette spareavtale via vår nettside. Dette gjøres ved å logge inn her og oppgi ønsket sparebeløp. Sparebeløpet blir trukket fra konto den 20. hver måned.

Hvor lang tid tar det får jeg får pengene ved innløsning av fond?

Det tar som regel tre til fem dager før man har pengene på konto ved innløsning.

Hva er forvaltningsfilosofien til Kraftfondene?

Forvaltningsfilosofien til Kraftfondene er verdibasert. Verdiforvaltning innebærer å kjøpe det vi liker å kalle for KGB-aksjer (kjedelige, glemte og billige). Historisk sett gjør investorer som kjøper verdiaksjer det bedre enn markedet over tid. Selskapene vi fokuserer på har lav prising i forhold til balanseverdier, i tillegg til å ha etablerte suksessfulle forretningsmodeller. Vi må kunne forvente en oppside på minimum 50% på to år i perioder der verdiaksjer ikke er på moten. Nedsiden er forsøkt begrenset ved god geografisk- og bransjemessig spredning.

Hvorfor burde jeg kjøpe fondsandeler Kraft Global?

I Kraft Global ønsker vi å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Det skal vi klare ved å plukke aksjer som har begrenset nedside og en forventet oppside på minimum 50% på to år. Vi begrenser nedsiden med god geografisk og bransjemessig spredning. Hovedforvalter Ross Porter har i flere år forvaltet aksjefond med en verdibasert forvaltning med gode resultater. Det globale mandatet gjør at vi kan utnytte prisingsforskjeller i forskjellige markeder og på den måten oppnå høyere avkastning. 

Ta kontakt med oss

BOOK ET MØTE

Kraft Fondene

Åpningstider: 09.00 - 16.00 alle hverdager
Telefon: 51 97 74 44
E-post: kundesenter@kraftfondene.no