Derfor er dette en perfekt kjøpsmulighet

Fondsforvalter Ross Porter forteller om hvorfor han er positiv og tror aksjemarkedet går bedre tider i møte.

Det har vært en skuffende høst og vi er alle skuffet over utviklingen i aksjemarkedet. Aksjekursene har ikke utviklet seg slik vi trodde eller ønsket. Dette er ubehagelig når det står på og desember har vært den verste måneden i aksjemarkedet siden 1931. Frykt for lavere økonomisk vekst, og som en konsekvens av det en fallende oljepris, forklarer mye av nervøsiteten som er i markedet.

Historisk sett har de største nedturene i aksjemarkedet som oftest blitt utløst av at noen aktiva har blitt fryktelig dyre. Da har vi endt opp med bobler som gir stor fallhøyde.

Vi opplever ikke at situasjonen er slik i dag, for aksjemarkedet er på det jevne nokså rimelig og Kraft Globals eksponering i markedet er historisk rimelig. Vi ser høy prising og kanskje overinvestering i teknologi, og i enkelte former for kreditt, men der har ikke vi i Kraft Global eksponert investeringene.

Les mer om verdien av langsiktig sparing her: Slik sparer du en formue

Vi beholder både roen og troen

Midt oppi all uroen er det likevel viktig å beholde roen.

Ser vi bak de fallende aksjekursene så tegner det seg et bilde som gir oss god tro på framtiden og utviklingen i aksjemarkedet.

For vår egen del så har selskapene vi har investert i økt omsetningen med 10 prosent det siste året og bunnlinjen har blitt over 15 prosent bedre. Dette er bedre enn hva analytikerne forventet for et år siden, men foreløpig har ikke aksjemarkedet verdsatt disse tallene.

I høst er det spesielt oljerelaterte aksjer som har gått fra et allerede lavt nivå til å falle enda lavere.

I Kraft Global har vi investert mye i oljeservice sammenlignet med indeksen vi måler oss mot. Her ligger også mye av forklaringen bak fallet i aksjekursene til våre selskaper.

Jeg mener dette er en bedre kjøpsmulighet enn etter finanskrisen.

Jeg bor selv i Stavanger og er vitne til at aktiviteten tar seg opp dag for dag. Oljeselskapene planlegger å øke investeringstakten ytterligere og vil ikke ta hensyn til at spotprisen på olje ligger og vaker rundt 60 dollar fatet. For et år siden drømte oljeprodusentene om en langsiktig oljepris på 65 dollar fatet. Disse drømmene har nå blitt en realitet og siden i fjor har kostnadene kommet ytterliggere ned. Da er det både spesielt og merkelig at oljeserviceaksjene har halvert seg i samme periode.

Jeg mener dette er en bedre kjøpsmulighet enn etter finanskrisen. Når jeg blir 90 år og tenker tilbake på yrkeskarrieren min vil jeg sannsynligvis huske på dette som den virkelig store investeringsmuligheten. Investering i aksjer er alltid minst risikabelt etter et fall.

Får vi se like billige selskaper igjen? Det kan fort gå 20 år til neste gang og kanskje får vi aldri oppleve det igjen.

Jeg tror 2019 blir et godt år for andelseierne i Kraft Global.

Ha en strålende julefeiring og riktig godt nytt år.

Ross Porter