Kraft Global månedsrapport april

Kraft Global leverte en avkastning på 5,54 prosent i april.

Flere av selskapene i porteføljen leverte rapporter for første kvartal og vi er for det meste fornøyd med det som ble rapportert. Selskaper som har hatt en positiv effekt av pandemien fortsetter å levere bra, mens selskapene som har vært negativt påvirket har begynt å levere gode tall igjen. April var også en måned der den norske kronen styrket seg betydelig.  

Evolution var nok en gang den beste bidragsyteren i porteføljen. Selskapet leverte en kvartalsrapport som var godt over forventning, noe de har hatt en tendens til å gjøre de siste årene. Spesielt imponerende var det at driftsresultatet for første kvartal var halvparten av det selskapet leverte for hele 2020. Sammenslåingen med NetEnt har utvilsomt bidratt positivt på resultatet. I lokal valuta har selskapet levert over 100 prosent avkastning i 2021. Vi er fortsatt positive til en videre oppside, men er samtidig forberedt på at den fremover går litt mer i takt med markedet.

Golden Ocean bidro også positivt. Oppgangen skyldes at tørrbulkratene fortsetter å stige, som en følge av en sterk oppgang i økonomien.

På den negative siden finner vi silisiumprodusenten Elkem. De leverte et solid resultat og slo forventningene, men for å øke kapasiteten hentet de samtidig 2 milliarder kroner i frisk kapital. Dette har foreløpig påvirket kursen negativt, men over tid tror vi det vil øke selskapets inntjening betydelig.

Som en av hjørnesteinsinvestorene deltok vi i emisjonen til Norsk Solar. Denne investeringen ble kommentert i Finansavisen, og dette er et selskap vi tar sikte på å være investert over en lang periode. Selskapet er relativt lite og har begrenset med likviditet, og vi forventer derfor litt høye svingninger mens selskapet vokser.