Kraft Global månedsrapport august

Kraft Global leverte en avkastning på 4,95 prosent i august, mye drevet av investeringer innen metall.

Etter en flat og rolig utvikling i juli tok aksjemarkedet fart i august. Med USA i spissen nådde dermed det globale markedet tidenes høyeste noteringer.

Alle selskapene i porteføljen har nå levert rapportering for andre kvartal. Oppsummert har de fleste selskapene levert som forventet eller bedre. Trevali Mining ble den beste bidragsyteren, mye hjulpet av en svak dollar, sterke metallpriser og en positiv oppdatering på det ene gruvefeltet i Rosh Pinah. Treasure hadde også en sterk måned, drevet av positiv kursutvikling i Hyundai Glovis.

Oljeprisen var opp rundt seks prosent i måneden som gikk, men likevel var de negative bidragsyterne å finne innen energisektoren.  Hydroelektrisitetselskapet, Rushydro, hadde en svak måned etter å ha hentet inn hele kursfallet som oppsto under coronakrisen.