Kraft Global månedsrapport august

Kraft Global leverte en avkastning på 1,92 prosent i august. Ved utgangen av august har porteføljen levert en avkastning på 27,79 prosent hittil i år.

Det er nå ett år siden vi gjorde et forvalterbytte i fondet og samtidig endret strategien til å reflektere Kraft Fondene sin nye strategi. Byttet av strategi omtalte vi i et forvaltningsbrev som ble sendt ut omtrent samtidig. Hovedbudskapet i brevet var at vi ønsker å fokusere på kvalitetsselskaper. Ett år senere kan vi si oss fornøyde med å ha levert en avkastning på 57,5 prosent, mens indeks i samme periode har levert 29,3 prosent. Dette er selvfølgelig en kort periode, men vi er tilfreds med den starten vi har fått, og vi skal fortsette å jobbe hardt for å levere god avkastning til andelshaverne i tiden som kommer.  

Den beste bidragsyteren i måneden som gikk var Africa Oil. Selskapet leverte en god kvartalsrapport, og vi ser at det i etterkant har vært høy omsetning av aksjen, noe som har vært med på å dytte den oppover. Kahoot var også en god bidragsyter etter at de også leverte kvartalsrapport. Mye av informasjonen i kvartalsrapporten var meldt i forkant, men selskapet tjente penger, og det var ingen dårlige nyheter. Kahoots oppkjøp av Clever er nå gjennomført og vi ser gode triggere fremover.

På den svake siden finner vi Trevali Mining. Selskapet leverte en kvartalsrapport som var litt svakere enn hva vi forventet. Vi har over tid allerede redusert eksponeringen litt, og selv med gode sinkpriser ser vi at selskapet sliter med å levere gode tall. Vi kommer derfor til å fortsette med å ta ned eksponeringen i selskapet.

Omtrent alle selskaper har nå levert kvartalsrapport, og vi er fornøyde med de fleste. Vi ser at effekten av for eksempel koronaviruset er lav og derfor ser vi ikke noe grunn til å gjøre signifikante endringer i porteføljen. Vi har per i dag en god balanse i porteføljen over industrier og de forskjellige markedene, som i tillegg er attraktivt priset.