Kraft Global månedsrapport desember

Kraft Global leverte en avkastning på 6 prosent i desember.

Avslutningen på 2020 ble meget god for aksjemarkedet, og Kraft Global leverte en avkastning på 6 prosent i desember. Selv om smitten har tatt seg betydelig opp i flere deler av verden, ser markedet framover, og er optimistisk rundt vaksineutrullingen som nettopp startet.

Containerfraktselskapet Danos endte i desember opp som en av de beste bidragsyterne. Ratene på containerfrakt var veldig gode i 2020, noe som skyldtes lite nybygging. I tillegg hadde varehandelen et godt år da folk brukte mindre penger på restaurantbesøk og ferier. Evolution hadde også en meget sterk måned.

I desember kom det ingen negative nyheter som var verdt å merke seg, og de negative bidragsyterne var dermed aksjer som hadde en meget sterk november måned.

En del nye tegninger i fondet gjorde at vi i desember kjøpte oss mer opp i eksisterende posisjoner, som blant annet Aker, Bouvet og Instalco. Vi var også med på emisjonen i det norske selskapet Meltwater. De driver med medieovervåkning av sosiale medier for flere av de største selskapene i hele verden. Rushydro ble solgt ut etter en sterk kursutvikling i etterkant av koronabunnen i mars. ADS Crude Carriers solgte alle tankebåtene sine, og vi benyttet da muligheten til å selge oss ut med gevinst.