Kraft Global månedsrapport desember

Kraft Global leverte en avkastning på 0,76 prosent i desember. For 2021 i sin helhet leverte fondet 21,95 prosent avkastning.

Etter en svak november måned, endte aksjemarkedet med å korrigere opp i årets siste måned. I desember styrket også kronen seg betydelig på grunn av rentehevelse i Norge og en sterk oljepris.

Den beste bidragsyteren i desember ble Evolution. I forrige månedsrapport omtalte vi at selskapet var den svakeste bidragsyteren i november, og at bakgrunnen var diverse anklager mot selskapet. Vi har hele tiden ment at det ikke er hold i disse anklagene. Vi benyttet derfor kursfallet til å øke posisjonen vår, og i det korte bildet har vi fått godt betalt for det.

Den nye posisjonen vår i Constellation Software hadde også en god måned og er nå inne på topp 10-listen i fondet.

Den svakeste bidragsyteren i desember ble TCS Group, som driver den russiske neobanken Tinkoff. Det har vært geopolitisk usikkerhet i Russland den siste måneden, noe som i det korte bildet har påvirket det russiske markedet negativt. Deckers, ,som er en skodesigner og distributør, var også en svak bidragsyter, og dette skyldes i i hovedsak oppblomstringen av Omicron-varianten.

Vi gjorde ingen store endringer i desember utover rebalanseringer i porteføljen.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.