Kraft Global månedsrapport februar

Kraft Global leverte en avkastning på 12,13 prosent i februar.

Markedet hadde generelt sett en god måned, men mot slutten korrigerte det litt tilbake. Korreksjonen skyldtes bekymringer over framtidig inflasjon etter at de langene rentene steg i USA. Vi deler ikke disse bekymringene siden vår forvaltningsfilosofi består i å investere i kvalitetsselskaper som leverer bra under alle slags makroforhold.

I februar leverte 34 av selskapene kvartalsrapporter, og vi er godt fornøyd med de fleste. Den beste bidragsyteren var det svenske selskapet Evolution, som igjen leverte et solid resultat med over 50 prosent organisk vekst og økende marginer. Selskapet skal de neste årene lansere flere nye online casinospill, og i tillegg åpner stadig flere stater i USA opp for denne type nettgambling. Vi forventer derfor at Evolution, med sin sterke markedsposisjon, vil fortsette å vokse betydelig i tiden som kommer.

Vi deltok i børsnoteringen av Desenio. Dette er et selskap som selger plakater på nett. Kraft Fondene sitt rentefond, Kraft Høyrente, var med å garanterte for et obligasjonslån i 2020, noe som bidro til at Kraft Global fikk en fordelaktig tildeling i emisjonen. Selskapet åpnet opp rundt 25 prosent første dag og utgjør nå rundt 2 prosent av porteføljen i Kraft Global.

Fjordkraft var den dårligste bidragsyteren i februar. Selskapet leverte en noe svak kvartalsrapport, og er fortsatt påvirket av negativt sentiment i nyhetene. Selv om rapporten var noe svak i forhold til forventninger, viser de fortsatt til sterk kapitalavkastning og grei vekst. Kombinert med at de er den største aktøren i markedet, og at salgsaktiviteten deres er påvirket av koronapandemien, har vi inntil videre bestemt oss for å beholde posisjonen. Vi er fortsatt positive til de langsiktige utsiktene for selskapet.