Kraft Global månedsrapport februar

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 4,6 prosent i februar. Forrige måned ble meget volatil – preget av krigen som nå finner sted i Ukraina. Vi håper og krysser fingrene for at det fortsatt kan finnes en fredelig og diplomatisk løsning på konflikten.

Selv om spekulasjonene var høye flere uker i forkant av krigen, kom invasjonen overraskende på markedet, og skapte store utsalg – både i aksjer, renter og energi.

Det er imidlertid under volatile tider, det er viktig å minne om langsiktighet som aksjeinvestor. Høy volatilitet er prisen man må betale for å kunne ta del i den verdiskapningen som skjer i aksjemarkedet. Som forvalter er hovedfokuset å eie solide kvalitetsaksjer. Dette er aksjer som fortsetter å skape verdier for aksjonærene, uavhengig av hvordan kursene svinger. Økt volatilitet er for oss aktive forvaltere, en mulighet til å konsentrere porteføljen enda mer mot kvalitet, noe som vi tror vil gi bra avkastning over tid.

Den beste bidragsyteren i februar ble oljeprodusenten Africa Oil. Et fat nordsjøolje koster i skrivende stund hele 112 dollar. Vi må 10 år tilbake i tid for å finne lignende prisnivåer. Prisnivået skyldes usikkerheten rundt tilgangen på olje og gass, siden Russland nå blir truffet av sterke sanksjoner. Etter at AF Gruppen la frem et sterkt resultat var også det norske entreprenørselskapet en god bidragsyter.

Kraft Global har i dag kun én eksponering mot det russiske markedet, og det er den russiske fulldigitale banken Tinkoff Bank, som vi eier igjennom TCS Group. Dette ble ikke overraskende den svakeste bidragsyteren i februar. Banken har primært fokusert på forbrukere og har ingen politiske koblinger. Hovedaksjonær, Oleg Tinkoff, har vært sterkt ute i media og fordømt invaderingen av Ukraina. Vi ønsker uansett å kvitte oss med posisjonen så fort som mulig, men samtidig forsøke å skaffe andelseierne en så god salgskurs som mulig. Vi har allerede realisert en del av denne posisjonen, og uansett nivå på salgskurs, vil andelseierne sitte igjen med netto positiv avkastning. Posisjonen utgjorde ved slutten av februar 0,45 prosent av porteføljen til Kraft Global.

Selv om markedet for tiden er preget av stor usikkerhet, er vi på vegne av selskapene vi eier positive til fremtiden. Vi eier selskaper med høy kapitalavkastning, positiv vekst, og lite gjeld. Verden vil på et eller annet tidspunkt normaliseres igjen, men akkurat nå er det vanskelig å spå når dette vil skje. Vi tror imidlertid at når dette skjer, så vil dette reflekteres i høyere avkastning til aksjonærene.

Når det gjelder situasjonen i Ukraina, og markedet generelt, så følger vi den tett, og hvis det blir nødvendig vil vi komme med nye oppdateringer til dere.