Kraft Global månedsrapport januar

Kraft Global leverte en avkastning på 1 prosent i januar. Måneden bar preg av mye volatilitet, der markedet nådde en ny toppnotering, før det mot slutten av måneden korrigerte litt tilbake.

Den pågående vaksineuttrullingen, som sannsynligvis blir etterfulgt av økt vekst og en normalisering av samfunnet, gjør at vi er positive til markedet i året som kommer.

Etter at selskapet leverte en positiv oppdatering på fjerde kvartal var Kindred en av de beste bidragsyterne i måneden som gikk. Bettingoperatøren kan vise til et driftsresultat som var 77 prosent bedre enn hva analytikerne forventet, og aksjen steg også 25 prosent i lokal valuta i januar. Grunnet legaliseringen av sportsbetting i USA er vi positive til at selskapet også fremover vil fortsette å vise god vekst. Kindred har også begynt å rapportere hvor mye av inntekten som kommer fra «skadelig gambling». Vi er veldig positive til at de har som mål at dette skal være 0 prosent innen 2023 (4 prosent i dag).  

Aker hadde også en sterk måned, noe som skyldes børsnotering av den grønne satsningen Aker Horisons, samt sterk oljepris. Archer nyter også godt av en stigende oljepris. De landet i tillegg en stor kontrakt med Equinor.

I løpet av måneden solgte vi oss ut av Polarcus, Seco holding og SuperDry. Ingen av disse posisjonene passer inn i den nye forvaltningsfilosofien, hvor vi i størst mulig grad skal fokusere på det vi anser som kvalitetsselskaper. Vi brukte pengene til å fylle på i eksisterende posisjoner som Embracer, Stillfront og Bouvet.