Kraft Global månedsrapport januar

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 7,1 prosent i januar. Måneden startet positivt, men ganske raskt korrigerte markedet kraftig ned, spesielt i teknologisegmentet.

Det var generelt sett mye uro i markedet i januar. Spesielt fremskyndte rentehevninger, nedtrapping av støttekjøp fra sentralbankene i USA, og usikkerheten rundt Russland og Ukraina sørget for en svak utvikling i aksjemarkedet.

Disse faktorene har bidratt til at vi har fått en klassisk korreksjon i markedet. Aksjer som har gått bra det siste året selges ned og kortsiktige investorer roterer inn i mer defensive aksjer. Også i Kraft Global merket vi denne effekten da de mer defensive posisjonene gjorde det bedre enn for eksempel aksjene som gjorde det bra i 2021 – blant annet teknologi og våre svenske aksjer. Vi er imidlertid ikke bekymret for dette, siden vi må helt tilbake til mars 2020 forrige gang segmenter korrigerte like mye. Det er etter vårt syn ingenting fundamentalt som har endret seg den siste måneden, og vi tror disse bevegelsene over tid vil korrigere tilbake.

Den sterkeste bidragsyteren i januar ble conteinerrederiet Danaos. Siden starten av korona-pandemien har fraktratene for container hatt en enorm inntjening, og disse nivåene ser ut til å vedvare. Danaos inngikk forrige måned flere kontrakter på lønnsomme nivåer, og der har reflektert kursen. Oljeprisen bikket også 90 dollar per fat i januar, noe som var kursdrivende for Africa Oil.

Den svakeste bidragsyteren ble det svenske installasjonsselskapet Instalco, men dette er også en aksjepost som leverte med 75 prosent avkastning i 2021. Den svenske børsen leverte generelt sett et meget sterkt 2021 og endte året med en avkastning på 33 prosent. Heller ikke her oppfatter vi at noe fundamentalt har endret seg for Instalco, men på grunn av korreksjonen solgte markedet ned aksjer som leverte bra i 2021. Vi benyttet derfor muligheten til å øke eksponeringen i selskapet.

Vi har i hovedsak brukt januar til å konsentrere porteføljen enda mer mot de største selskapene i porteføljen. Når markedet korrigerer, uten åpenlyse fundamentale endringer i selskapene, syns vi det er en god mulighet til å øke eksponeringen mot selskapene vi liker best.