Kraft Global månedsrapport juli

Fra midten av juni til slutten av juli har aksjene våre vært stabile. Nå begynner vi imidlertid igjen å se flyt av penger til billige aksjer, samtidig som selskapene overrasker med vesentlig sterkere resultater enn ventet.

Kursmessig var juli litt under det vi hadde forventet, og stadig svakere dollarkurs og sterkere kronekurs, forhindret positiv utvikling for det globale aksjemarkedet. Imidlertid ga fallende råvarelagre og fallende dollar en betydelig oppgang i råvareprisene. Siden vi har betydelig eksponering mot diverse metallselskaper, kan det gi oss betydelig medvind framover.

Månedens bidragsytere

Med fallende dollar, og enorm pengepolitisk stimulanse fra den amerikanske sentralbanken, har vi realisert 47 prosent avkastning på det børsnoterte gullfondet Vaneck Vectors Junior Gold Miners, og 37 prosent på det canadiske gullselskapet Kinross Gold. Vi har nå solgt all gulleksponering og fokuserer for fullt på andre råvarer. Både råvarer og gull tjener normalt på at den amerikanske dollaren faller, men råvarer opplever også en opptur, siden kinesisk økonomi er så sterk. Kina har begynt på store infrastrukturprosjekter, som det trengs metaller og råvarer til, og denne trenden vil bare tilta i styrke. Da sinkprisen har steget fra krisenivået $1800 per tonn, til en god pris på $2400 per tonn, har det gitt en forsiktig oppgang for Trevali Mining i juli. Etter en flott rapport for andre kvartal, som kom nylig, vil aksjen sannsynligvis fortsette hurtigere opp.

Elkem skuffet litt, men det går gradvis bedre, om ikke så fort som vi kanskje håpet. Alt i alt er vi likevel fornøyd med at de leverte overskudd og skal spare årlig 350 millioner framover. Etterspørselen virker god, og er stigende, både etter silisium og silikon i Kina. Etterspørselen i Europa er imidlertid svekket fra lav aktivitet i bilindustrien og byggebransjen. Selskapet er priset til 0,8 ganger bokført verdi, betaler utbytte og er solid. Framover tror vi det vil gå bedre.

Resten av aksjene på tapersiden er typiske aksjer som tjener på at verden åpner opp igjen. De er fryktelig billige, men falt noe i juli siden det var en betydelig smitteoppblomstning i USA.

Til slutt må vi nevne internettbanken, TCS Group i Russland, som har doblet seg siden april. Verdipapirhandelen har steget voldsomt i hele verden, også i Russland, og for andre kvartal overgikk selskapet forventningene. Selskapet er verdsatt til 5 milliarder dollar, og bare i andre kvartal viste de en avkastning på egenkapitalen på hele 40 prosent, og en økning i resultatet på over 25 prosent fra i fjor.

Endringer i porteføljen

Vi har gjennom juli fortsatt å handle mye i fondet. Vi har solgt oss noe ned i Premier Foods, siden den økte aksjekursen deres gjorde at den på et tidspunkt var nær 10-prosentsgrensen i fondet. Vi har også solgt oss ut av gullaksjene, samt i det spanske matselskapet Dia. Sistnevnte med en beskjeden gevinst. Etter at råvareprisene har tatt av, og typiske «re-open» cases (selskaper som tjener på at Covid-19 avtar) har falt, har vi økt noe i disse aksjene, og vi føler at vi trenger mindre eksponering mot mat- og gull-sektoren.

Den viktigste nye posten i måneden er Telekom Italia, som vi mener er Europas billigste telekomselskap, med en prising i forhold til inntjeningen på rundt 8 gangeren. Vi har også kjøpt preferanseaksjen som gir hele 8 prosent i årlig utbytte. Selskapet er i ferd med å synliggjøre store verdier, kanskje ved å selge datasenteravdelingen, børsnotere eller selge nettverket sitt. De to største aksjonærene er aktivistinvestoren Elliot Management og det franske konglomeratet Vivendi. Etter et par år med krangel mellom disse aksjonærene, samarbeider de nå seg imellom og med selskapet, for å realisere skjulte verdier. Posten er på 2,4 prosent av fondet.

Markedskommentar

For globale investorer ble juli en rolig måned. Vi havnet foran indeks i juli, selv om en sterk kronekurs og svak dollar "stjal" litt av avkastningen i våre porteføljer.Underliggende ser utviklingen knallsterk ut og prisingen på aksjene våre er fremdeles historisk billige. Av sykliske indikatorer ser vi at container-ratene, kobberprisen og jernmalmprisene har alle steget til det høyeste nivået på 10 år.Veldig mange er overrasket over den sterke økonomiske utviklingen i Kina, som er den marginale kjøperen av råvarer. Nye markeder hadde derfor en god måned på ryggen av en god kinesisk økonomi, og stigende råvarepriser. Store svenske eksportører ser også ut til å ha oppnådd en betydelig fordel ved at landet ikke stengte ned, som de fleste andre land gjorde.

Økende smittefrykt gjorde imidlertid til at det var litt blandet innen råvareaksjer i juli. Vi tror ikke det kommer strenge nasjonale tiltak som følge av en andre smittebølge. Det er mulig det kommer lokale og regionale tiltak, men vi tror imidlertid at eventuelle nedstengninger vil få mindre effekt på økonomien enn hva vi så i mars og april. Dette er trolig en syklisk mulighet dersom situasjonen faktisk er bedre enn hva media gir inntrykk av.

Vi skal ikke stikke under en stol at mange av de største IT-selskapene har fått en ekstra boom. Dette skyldes nye teknologiske løsninger, knyttet til hjemmekontor og større behov for data under lockdown, samt sosial distansering. Verdsettelsen på disse er imidlertid på veldig høye nivåer, og vi holder oss derfor langt borte. Covid-19-effekter vil sannsynligvis avta betraktelig på et tidspunkt.

Såkalte «re-open cases», selskaper som har deler eller hele virksomheten rammet av Covid-19, hadde en svært svak utvikling i juli. Dette er selskaper knyttet til blant annet underholdning, reiseliv og turisme. Vi har noen slike i porteføljene, og de er veldig billige. Vi er forsiktige med disse akkurat nå, men det vil sannsynligvis dukke opp eventyrlige kjøpsmuligheter i de mest solide av dem.

Vi hadde et forferdelig første kvartal, og når flyene stopper og oljeprisen konvergerer mot null, så var et stort fall umulig å unngå. Siden bunn har en del blitt hentet inn, men en prising på rundt halv bok indikerer normalt potensial til at verdiene kan stige kraftig. Siden bunn 18. mars har Kraft Global slått verdensindeksen med over 27 prosent, og det kan være starten på flere gode år.

Portefølje Kraft Global