Kraft Global månedsrapport juni

Kraft Global hadde en god utvikling i juni og leverte en avkastning på 12,65 prosent.

Selv om utviklingen i juni var god, hadde vi sett for oss enda bedre utvikling, men de to siste ukene lå aksjene igjen til«lading». Det betyr at kursoppgangen trolig tok en pause, mens utsiktene ble gradvis bedre. Et av høydepunktene for måneden var at selv om kursene gikk opp, så ble ikke porteføljen dyrere målt i pris/bok og pris/salg. Dette skyldes ganske mye handling i nye, billige og bra selskaper, samt en del «trading gevinster», noe som er uvanlig for oss.

Månedens bidragsytere

Premier Foods har virkelig blitt oppdaget av investorene. Kursen har de siste årene vært relativt flat, til tross for gode resultater. Hittil i år har aksjen doblet seg, og vi har blitt nødt til å selge deler av posten, siden ingen post i fondet skal være større enn 10 prosent i fondets portefølje. Premier Foods produserer merkevarer innen mat, og med Storbritannia som hjemmemarked, har selskapet fått drahjelp av at folk har holdt seg hjemme under coronakrisen. Nå er inntjeningen så god at de har betalt ned mye gjeld. Dette var gjeld som hadde relativt høy rente og resultatene blir derfor enda bedre. Etter oppgangen har vi også sett en rekke innsidekjøp i aksjen. Aksjen er fortsatt priset til kun seks ganger inntjening, og dersom selskapet blir kjøpt opp kan kursene stige enda mer.

Det kinesiske selskapet Secoo, som driver med internetthandel, fikk ny hovedeier etter at et kinesisk investeringsselskap, som heter Quidan, kjøpte om lag 20 prosent av aksjene. Kursen til Secoo fikk et fint hopp, men Quidan betalte faktisk mer enn det dobbelte for å skaffe seg en strategisk post i selskapet. Det er ingen analytikere som følger Secoo. Selskapet har en markedsverdi på under 200 millioner amerikanske dollar, men underliggende vekst har vært på over 40 prosent per år de to siste årene. Selskapet blir kun verdsatt til åtte ganger inntjeningen på den amerikanske børsen. En betydelig katalysator for kursoppgang er nok at selskapet heller noteres i Hong Kong og/eller lokalt i Kina, siden kinesiske selskaper for tiden ikke er særlig populære i USA. Andre kinesiske selskaper har fått fine kursløft etter å ha børsnotert seg i Hong Kong, som for eksempel Alibaba og JD.com.

Det har vært et kraftig hopp i ratene for capesize tørrlastskip, som Golden Ocean besitter. Vi tror ikke dette er et blaff. De lave ratene som vi tidligere hadde skyldtes at brasilianske Vale måtte stenge en del ned som følge av coronautbruddet, og dermed var det mindre jernmalm å frakte. Kina trenger imidlertid mer jernmalm for infrastruktur og lagrene er lave. Da Brasil åpnet gradvis opp ble ratene svært høye og en del av åpningen står fortsatt igjen. Da kan det bli en fin sommer.

Oljetankselskapet Hunter topper taperlisten i juni. Tank ble upopulært da det ikke lengre lønner seg å lagre olje på tanksskip. Samtidig falt fraktratene kraftig. Imidlertid stiger etterspørselen etter olje betraktelig og veksten i flåten er den laveste på over 25 år. Vi har tro på at dette markedet vil stramme seg til gjentatte ganger og gi god avkastning for Hunter. Videre har de tjent mye penger i første halvår, som de kan tære på dersom det blir en rolig sommer.

Endringer i porteføljen

Vi har i juni handlet en del mer enn hva som er normalt. Antall poster i porteføljen har derfor økt fra 40 til 45 poster. Vi solgte oss ut av fire poster og kjøpt ni nye. Komplett oversikt over porteføljen finner dere lenger nede i månedsrapporten.

Den største nye posten, som består av 2,8 prosent av fondets portefølje, er kinesiske Lenovo. Dette selskapet produserer mobiltelefoner, datamaskiner og servere. De er svært suksessfulle og viser god vekst og kontantstrøm. I tillegg har de hatt positive driftsmarginer hvert år de siste 15 årene. Også dette selskapet har fått et løft av økt bruk av hjemmekontor under coronakrisen. Det er derfor trolig at resultatene vil gå opp, men kursen har likevel falt 30 prosent og selskapet prises til under 10 ganger inntjeningen. Det å investere i servere er ikke populært når stadig mer data overføres fra serverlagring til skylagring, og dette kan være noe av forklaringen på at aksjen er upopulær. Imidlertid viser Lenovo liten svakhet i serversalget og markedsandelen til selskapet stiger. I tillegg er serversalget kun en fjerdedel av selskapets totale salg. Vi har tidligere kjøpt selskapet på dette nivået, noe som ga oss god avkastning, og vi prøver derfor igjen.

En annen interessant ny post er Lenzing AG. Det østerrikske selskapet produserer klesfibre laget av cellulose, noe som gir bedre holdbarhet på klær og i tillegg er fornybart. På grunn av coronakrisen prises selskapet til under bokført verdi, mens normalprising kanskje er tre ganger bokført verdi. Markedet tror at coronakrisen er svært negativ for klesfibermarkedet, men vi tror det er omvendt. De siste ukene har prisen på klesfibre som bomull skutt i været, men aksjekursen til Lenzing har likevel stått stille. Et lignende scenario fant også sted etter finanskrisen, og i dag er Lenzing like billig som på bunnen av finanskrisen. Den gang femdoblet aksjen seg på 18 måneder. Selskapet har også svært god balanse og lite gjeld. Vi ser på dette som et svært rabattert kvalitetsselskap.

Markedskommentar: 

Verdensøkonomien viste god fremgang i juni. Dette bidro til å trekke sykliske aksjer opp – spesielt i første del av måneden. Siden midten av mai har sykliske verdiaksjer gitt bedre avakstning enn vekst- og teknologiaksjer, og vi tror dette kan være et varig skifte. Kronekursen har siden verdensøkonomien ble stengt ned styrket seg. Dette kamuflerer en del av oppgangen vi har hatt i aksjekursene i våre mandater.

Forrige måned skrev vi at verdensøkonomien bunnet ut i april, og at de negative konsekvensene av coronaviruset ikke er så store som vi først fryktet. Kina var det første landet som ble rammet av viruset, og de kom seg fort tilbake til noenlunde normalen. Nå følger resten av verden etter. Unntaket er USA, der myndighetenes råd med tanke på smitte kanskje har vært uklare, og politikken samtidig bærer preg av å være polarisert. Dette kan ha ført til ytterligere smitteoppblomstring. Det går imidlertid framover også i USA, men det lugger en del, og da blir kostnaden større for USA som land. Vi er derfor varsomme med direkte USA-eksponeringer i våre mandater.

I dagens marked ser vi på sykliske næringer, og da spesielt råvarer som det mest spennende i dette markedet. I flere markeder er tilbudssiden kraftig hemmet som følge av Covid19-nedstengningene, samtidig som etterspørselen er høy innenfor flere områder. Etterspørselen er trolig drevet av en noe overraskende høy detaljhandel, andre enkeltområder og investeringer innen infrastruktur.

Resultatene av dette vises blant annet i at kobberprisen er tilbake på samme nivå som i januar og er inne i en solid oppgangstrend. Tørrlastratene er noen av de høyeste som noensinne er sett i juni måned, og containerskipsratene er de høyeste på 12 år. Mer billedlig så ser vi lange køer utenfor detaljhandelskjedene når de åpner igjen, og at folk generelt oppfører seg nokså normalt ganske raskt. Vi må huske på at folk har spart mye penger ved ikke å reise på ferie. I mange land får de også full lønn når de er permittert og noen får i tillegg utdelt «sjekker» av myndighetene.

Vi er for tiden svært aktive og mener at vi er godt posisjonert med dagens portefølje. Det vil derfor passe oss bra om vi nå får en dreining fra det som vi opplever som dyre aksjer, til det vi synes er billige aksjer. Oppgangen i økonomiene tror vi også vil gi betydelig underskudd av enkelte råvarer og produkter, som kan gi eventyrlige overskudd for enkelte bedrifter. Vi har funnet noen slike selskaper, men leter etter flere.

Aksjer generelt er fortsatt nokså dyrt i gjennomsnitt, spesielt i den situasjonen vi befinner oss i nå. Den største faren for flere selskaper som er høyt priset, er ikke nødvendigvis noen kvartaler uten særlig inntjening, men at marginene blir skviset når lagrene må bygges opp igjen med nye dyrere råvarer.

Det virker foreløpig som om store budsjettunderskudd, for å stimulere økonomiene, takles greit av markedet. Sentralbankene støttekjøper statsobligasjonene, og underskuddene finansieres dermed svært billig med lave renter på statsobligasjoner. Store deler av aksjemarkedet har steget mye den siste tiden. Vi tror at en fallende amerikanske dollar, og stigende råvarepriser, er et tegn på at denne utviklingen kan bli reversert. Derfor tror vi det er lurt å holde oss borte fra aksjer som er priset høyt.

Mvh

Ross Porter

Sandnes, 06.07.2020

Portefølje Kraft Global