Kraft Global månedsrapport mai

Kursmessig ble mai en ventemåned for Kraft Global. Kronekursen styrket seg vesentlig og er nå på et høyere nivå enn før nedstengningen. Siden markedet nådde bunnen i midten av mars har oppgangen vært veldig bra, og siden midten av mai har vi også sett at dette er støttet av fundamental bedring.

Sykliske aksjer har på en måte vært til lading i mai, og helt i starten av juni ser vi nå en kraftig oppgang.

Da verden ble stengt ned opplevde vi at mange gode selskaper falt med 50-80 prosent, men det er ikke dermed sagt at 50 til 80 prosent av verdiene i disse selskapene forsvant. Det virker usannsynlig at en tre til fire måneders nedstengning i så stor grad skal redusere forventet overskudd i framtiden. Mye av børsverdien er derfor på vei tilbake igjen når økonomiene nå blir re-åpnet.

Månedens bidragsytere

Våre investeringer i gull, gjennom det børsnoterte fondet, Vaneck Junior Gold Miners, leverte positivt i mai. Den amerikanske dollaren har begynt å falle, noe som kanskje skyldes den ekstreme økningen i pengetrykking fra den amerikanske sentralbanken. Ingen trykker gull, og derfor forventer vi at dette er langsiktig god sikring. Vi tror pengetrykkingen til slutt kan gi betydelig inflasjon, noe som vil kunne gi god fart for både gull og råvarer.

Vi var med i små poster i emisjonene i Pexip og Norwegian. Dette var opportunistiske plasseringer, som vi solgte etter kort tid og ga oss totalt en halv prosent avkastning.

Premier Foods hadde en fantastisk dobling i april, og derfor var det nok naturlig at den falt litt tilbake i mai. Selskapet har nå så god økonomi at de i mai kjøpte tilbake obligasjonsgjelden sin. Dette vil redusere finanskostnadene betydelig i kvartalene framover. Aksjen har stort potensial og er nå en av de største aksjeposten i fondet.

En del av våre relativt nye investeringer ga gode resultater i mai, slik som det britiske reiseselskapet Dart Group og den helintegrerte danske smykkedesigneren Pandora.

Av selskapene som i mai leverte resultater var det kun Trevali Mining som ikke leverte gode resultater. Drivere som oljepriser og høyere obligasjonsrenter bedret seg, slik at vi har fått et fornyet rally i starten av juni.  

Problemene til Trevali skyldes i hovedsak Covi-19-nedstengninger på grunn av smittefare i Peru, samt svak økonomi på grunn av lave sinkpriser. Produksjonsutviklingen i Afrika er imidlertid bedre enn ventet og dette utgjør brorparten av produksjonen. Sinkmarkedet virker å være i balanse og vi kan sannsynligvis forvente en høyere sinkpris. Sinklagrene har helle ikke økt mye gjennom nedstengningen. Potensialet for Trevali Mining er stort, men på grunn av Covid 19-nedstengningene er det også et av våre mer usikre kort i porteføljen.

Selskaper i porteføljen som har Kinas infrastrukturinvesteringer som driver, for eksempel tørrlastrederiet Golden Ocean, hadde en svak måned. Dette skyldes at jernmalmproduksjonen i Brasil har blitt stengt ned på grunn av smittefare, og dermed har fraktratene falt. Dette bør imidlertid være høyst midlertidig, siden kinesisk etterspørsel fortsatt er stigende og aksjen er billig.

Endringer i porteføljen

Etter en fin oppgang så solgte vi Porsche og deler av Klaveness Shipping for å finansiere nye kjøp. Nye kinesiske China Railway Construction er en av verdens største konstruksjonsgrupper, og omsetter årlig for rundt 1200 milliarder kroner. De er selvsagt banebrytende når det gjelder å effektivt produsere jernbane i Kina, men bygger også annen infrastruktur. Kina stimulerer nå med økte infrastrukturinvesteringer og det øker ordremengden betraktelig. Videre er den internasjonale satsingen i vekst, og selskapet vurderes faktisk til å bygge et nytt jernbanenett i Storbritannia. For fire ganger inntjeningen får vi her god vekst, og solid balanse med støtte fra kinesiske myndigheter.

Vi har også kjøpt en post i det amerikanske selskapet Coty. Selskapet skal skille ut merkevaren Wella (hårprodukter) i en ny enhet, sammen med private equity-fondet KKR. Ved å selge 60 prosent av fondet får de rundt to milliarder dollar. Da vil de få en god balanse og kan konsentrere seg om å «snu rundt» merkevarer som sliter, mens KKR kan hjelpe med å skape verdier i sjampoen. Dårlige tider gir normalt en opptur for skjønnhetsprodukter, og selskapet bør derfor være robust i forhold til høy arbeidsledighet. Åpning av butikker vil også være en katalysator, og selv om selskapet ikke tjener særlig mye penger nå, så skal det ikke så mye til for å forbedre marginene.

Markedskommentar:

Kina var det første landet som ble rammet av coronaviruset. Landet har nå den største tilliten for tjenesteytende næring på 10 år. I tillegg er industriproduksjonen høyere enn for ett år siden. Vi kan ikke forvente at alle land er like «heldige», men våre sykliske aksjer priser fortsatt inn en verre resesjon enn hva vi noen gang har sett, og sannsynligvis bunnet økonomien ut i april.

Vi har tidligere omtalt verdsettingsforskjellene som vi opplever i dagens marked. Denne enorme forskjellen kan ha oppstått på grunn av fallende lange obligasjonsrenter. Det er mest sannsynlig at disse stiger og da er det trolig at verdsettingsforskjellene vil bli vesentlig mindre. Vi har investert blant de 20 prosent billigste selskapene på verdensindeksen, og porteføljen er priset til rundt halvparten av bokførte verdier. Vi mener derfor at det finnes et veldig stort potensial for aksjene vi har i vår portefølje.

Drivere til lading i mai

I et litt uoversiktlig verdensmarked har vi delt investeringene i forskjellige temaer. Kinas store fremdrift gir støtte til våre investeringer med Kina-eksponering. Selv om utviklingen var særdeles positiv i mai, så beveget ikke aksjene seg mye. Fra midten av mai, og nå i starten av juni, har vi imidlertid fått godt betalt.

«Åpner snart»-temaet eller «re-open cases», som andre nå har kalt det, har vært det mest populære de siste ukene. Som vi skrev i innledningen var det ikke naturlig at disse mistet 50-80 prosent av verdien på grunn av en midlertidig nedstengning. Prisingen er svært lav, og innen denne delen av porteføljen handler vi for tiden mye, slik at vi får med mest mulig av den forventede innhentingen.

Oljerelaterte aksjer og råvarer hadde ikke en god måned, men vi ser nå at det skjer en del etter at oljeprisen krysset $40. Vi må være åpne for at oljekrise nummer to kan bli avblåst relativt snart. Oljeetterspørselen har ikke falt så mye som ventet. Markedet kan allerede være i balanse, og over lang tid vil etterspørselen kunne stige mye. Samtidig er mye produksjonskapasitet blitt ødelagt av prissjokket, og oljeprisen må nok stige vesentlig for å tiltrekke seg nye investeringen innen oppstartsprosjekter. Vi kan fort ende opp med å få et sjokk med motsatt fortegn enn den negative utviklingen som var forventet. For råvarer har markedsbalansen vært brukbar gjennom hele nedturen, men prisene har vært lave. Vi blir overrasket om vi ikke ser en kraftig oppgang i råvareprisene gjennom høsten.

Fundamental bunn i april

Finansmarkedene er ikke opptatt av at verden for tiden befinner seg i elendighet, men mer opptatt av retning, intensitet og tid. Delta er navnet på endringen og den er nå på vei opp for økonomiene. Gamma er helningen på oppgangen og den vil sannsynligvis styrke seg. Theta er tid, som vil si hvor lang tid det tar før vi er tilbake til en fungerende økonomi. Disse faktorene utvikler seg mye bedre og hurtigere enn hva vi trodde for en måned siden. Da vil vi sannsynligvis få en raskere oppgang i obligasjonsrentene, noe som kan være uheldig for aksjegrupper som er generelt dyre. For den sykliske utviklingen i våre billige selskaper er det veldig bra med en bedre økonomi.

Porteføljen til Kraft Global