Kraft Global månedsrapport mai

Kraft Global leverte en avkastning på 1,4 prosent i mai. Vi ser fortsatt store svingninger i markedet, spesielt i USA, der investorer prøver å prise inn usikkerheten som inflasjon, renter og covid-zero policyen i Kina bringer inn markedet.

Dagens marked gir gode muligheter for oss som aktive forvaltere, da markedet har en tendens til å overdrive effekten av makrousikkerhet. Nå har omtrent alle selskapene rapportert første kvartal, og vi er godt fornøyde med summen av all rapportering. Den viser fortsatt vekst i topplinje, bunnlinje og fri kontantstrøm for porteføljen i sin helhet. Vi har derfor i hovedsak satt søkelys på å konsentrere porteføljen, og øke i de større posisjonene i fondet, siden vi syns de er attraktivt priset.

Markedet er alltid preget av bekrymringer, og det er da viktig å «zoome» ut, og fokusere på den langsiktige verdiskapningen vi tar del i som investorer i aksjeselskaper. Denne får vi som regel over tid, og vi mener porteføljen i dag består av selskaper som på lengre sikt vil vise til god vekst i kontantstrøm – og det er noe vi får betalt for i det lange bildet.  

Den beste bidragsyteren i mai ble det svenske gamingselskapet Embracer Group. Selskapet leverte en god kvartalsrapport, spesielt innen mobilspill og brettspill. De gjentok fortsatt en god guidance for 2023 og 2024, da de kommer til å slippe flere store spill. Klarer de å levere på disse målene, handles selskapet på rundt 8 prosent av fri kontantstrøm-yield, mens markedet i sin helhet handles på rundt 3,7 prosent. Vi synes det er veldig attraktivt når selskapet vokser betydelig mer enn markedet.

Den svakeste bidragsyteren ble det svenske probiotikaselskapet Biogaia. De leverte et bra kvartalsresultat, men påpekte samtidig at covid-zero policyen i Kina, samt høyere inflasjon, kan han en kortsiktig negativ effekt på margin og salg - og fikk derfor en svak måned. Vi tror fortsatt selskapet vil være en langsiktig vinner, når makroforhold normaliserer seg, og vi vil derfor sannsynligvis øke posisjonen over tid.

Vi gjorde ingen større endringer i porteføljen i løpet av mai annet enn rebalansering av eksisterende posisjoner.