Kraft Global månedsrapport mars

Kursutviklingen i de fleste aksje- og rentefond var fryktelig i mars. I vår portefølje sto energirelaterte selskaper for omtrent halvparten av nedturen, noe som skyldes at oljeprisen kollapset.

Samtidig som det tilsynelatende virket som at Kina og Asia økonomisk taklet coronaviruset godt, og at Kina kom over krisen før den laget for stor skade, ble resten av verden sendt ut i kaos. Tiltakene som er iverksatt av politikerne får store konsekvenser for næringslivet og økonomien. I første omgang var det sykliske selskaper og verdiselskaper som ble påvirket ekstra negativt, men framover tror vi investorenes fokus vil være på verdier, og at de siste års momentummarked trolig er slutt.

Månedens bidragsytere

Kursutviklingen i de fleste aksje- og rentefond var fryktelig i mars. I vår portefølje sto energirelaterte selskaper for omtrent halvparten av nedturen, noe som skyldes at oljeprisen kollapset. Bakgrunnen for prisfallet er at den vestlige verden ble stengt ned, og at Saudi-Arabia og Russland samtidig startet priskrig på olje. Vi økte ikke i de utsatte oljeinvesteringene, men kjøpte oss inn i oljetankselskap som inngår i samme bransje og som tjener på oljeflommen.

Det at samfunnet ble stengt ned er selvsagt svært skadelig for de fleste selskapene i verden. I første del av mars rammet det en del tilfeldig, men vi hentet oss litt inn mot slutten av måneden og nå i starten av april.

Polarcus var inntil nedstengingen og oljepriskollapsen i en svært god posisjon, men over natten befinner de seg plutselig i en betydelig nedtur, og har mistet halve ordrereserven sin på såkalt «Force Majoure». Den andre store oljeserviceplasseringen vår, Archer, fikk heldigvis ordnet langsiktig finansiering og har relativt lange kontrakter. De endte dermed ikke opp på taperlisten i mars. Oppsiden i oljeservice er på lengre sikt veldig stor, siden amerikansk skiferolje sannsynligvis faller utfor stupet, og samfunnet på et tidspunkt skal startes opp igjen. Vi avstår imidlertid fra å kjøpe billige aksjer i den sektoren før bildet er klarere og oljeprisen får seg et løft igjen.

Som vi nevnte har tankmarkedet blitt fantastisk og vi har fått med oss noen gevinster. Foreløpig i ADS Crude Carriers, Hunter Group og Diamond Shipping. Overproduksjon av olje må fraktes og lagres, og nå har de fleste anleggene for lagring blitt fylt til randen. I påventet av høyere priser, som framtidsmarkedet antyder, blir oljen også lagret på oljetankere, og kapasitet blir tatt ut av denne sektoren. Et stort hopp i oljeprisen kan ødelegge denne festen, men vi tror tankmarkedet kan tåle et kutt i oljeproduksjonen, siden kuttet neppe blir stort nok.

Vipshop fikk et kjempegodt resultat. Bakgrunnen for det gode resultatet er en akselerasjon i kundeveksten og økt shopping hos kundene. I begynnelsen av mars solgte vi denne posten med betydelig gevinst. Vi kjøpte også en post i gjødselsprodusenten Mosaic og den ble i løpet av kort tid solgt ut med 50 prosent avkastning. Slike handler var mulig i det mest volatile markedet noensinne.

Det lønnsomme solenergiselskapet Canadian Solar knuste forventningene. Samtidig guidet de også at 2020 skulle bli bedre enn 2019, selv om coronaviruset herjer i verden. Vi økte denne posten til å være cirka tre prosent av fondet. Selskapet prises til kun seks ganger inntjeningen, kontantstrømmen er imponerende, og risikoen/kapitalbindingen er relativt lav fordi ferdige prosjekter blir solgt til infrastrukturfond.

Endringer i porteføljen

Vi har kjøpt oss opp i selskaper som har brukbare åpne markeder, har falt mer enn hva som rasjonelt kan forklares og har eksponering mot Kina. Elkem er et selskap som har gode markedsandeler i Kina, blant annet innen silikon som bygningsmaterialer og silisium. Kursen hadde falt mye og fremstår nå som veldig billig. Mye tyder på at 2020 blir et godt år for Elkem. Selskapet har god likviditet, og store kinesiske investering gjør at markedet ser bra ut for silikon og silisium.

Vi kjøpte også brasilianske Vale, som er verdens største produsent av jernmalm/pellets. Dette er et imponerende selskap som har den laveste kostnadsbasen på å produsere jernmalm til Kina, og så lenge de ikke har produksjonsproblemer kan de knapt klare å tape penger. Kina trenger mye jernmalm til infrastrukturinvesteringer framover og Vale er den beste aktøren i dette markedet. Selskapet har nesten ikke gjeld. Vi har solgt unna selskaper som hører til under den stabile sektoren. Der har prisene under markedsfallet holdt seg relativt stabile. Bayer og Centrica er to slike selskaper. Begge ble solgt med tap, men vi mente likevel det var hensiktsmessig å selge, slik at vi kunne investere i selskaper med en potensiell større oppside.

Vårt fokus

Det ser tilsynelatende ut som om Kina fungerer igjen, og det rapporteres at de har satt i gang enorme investeringer som mange selskaper vil dra nytte av. Kina vil foreta investeringer i infrastrukturen for å holde veksten oppe. Vi foretrekker globale selskaper som har falt mye, og som har brukbare markeder, samt god eksponering på kinesiske investeringer. Selskaper innen mat, som har falt mye, er også interessante. Eksempler på slike selskaper er gjødselselskaper.

Eksponering mot dyre selskaper, som har nedstengte eller kraftig reduserte markeder, er selvsagt det aller verste. Ekstremt billige selskaper, med nedstengte eller kraftig reduserte markeder, men med tilstrekkelig solide balanser, vil etter hvert bli interessante. Vi finner flere slike selskaper innen reiseliv og handel. Eksempler på slike selskaper er Wizz Air og Porsche/Volkswagen. 

I porteføljen har vi noen svært billige selskaper, som hadde en strålende fundamental utvikling, men som nå dessverre har truffet «veggen». Dette gjelder spesielt innenfor oljeservice. Vi har ikke økt posisjonen vår i disse selskapene, selv om kursene har ramlet mye. Selskapene har nå et prisnivå som tilsier at de skal restruktureres, og det er relativt sannsynlig da aktiviteten på en måned har gått fra god til katastrofal. Noen selskaper har falt så mye at det ikke er hensiktsmessig å selge dem akkurat nå. Disse selskapene er heldigvis i underkant av 10 prosent av hele porteføljen vår. Jeg tror ikke investorene vil finne disse selskapene interessant før vi ser at oljeprisen nærmer seg 50 dollar fatet igjen. Det vil sannsynligvis skje i løpet av 9 til 12 måneder, men før den stiger igjen er det også sannsynlig at den faller ytterligere ned. 

Akkurat nå ser vi gode muligheter i markedet. Det er ikke sikkert at aksjeindeksene har bunnet ut, selv om det kan bli et rally når verden åpner opp igjen. Jeg tror ikke det bunner ut før de dyre aksjene er resesjonspriset.  Japanske aksjer falt i 13 år etter toppen i 1990, og det tok 14 år før den amerikanske teknologibørsen tok igjen toppen fra år 2000. Hvis en holder seg borte fra de dyre aksjene, som har drevet markedet de siste tre til fem årene, så har mulighetene aldri vært større. Valgte du blant de 20 prosent billigste aksjene var både 1990 og 2000 gode år å investere i.

Alle veier leder til Rom…

Vi har nå en portefølje med gjennomsnittlig prising tilsvarende halvparten av bokførte verdier. Det er ytterst uvanlig, men vi mener dette er den beste muligheten som finnes i markedet. Vi trodde at et sammenfall mellom dyre og billige aksjer ville skje gradvis, og at den utløsende faktoren ville bli at renter og inflasjon økte. Dessverre forhindret corona-nedstengningen denne utviklingen. Dermed vil sammenfallet sannsynligvis skje ved at vi befinner oss i en resesjon og et nedgangsmarked som ikke vil snu før det meste har blitt billig. På den positive siden vil sammenfallet mellom dyre og billige aksjer sannsynligvis begynne umiddelbart. Det vil trolig gi konsistente gode resultater fra vår forvaltning, måned for måned i tiden som kommer.

Portefølje Kraft Global