Kraft Global månedsrapport mars

Kraft Global leverte en avkastning på 1,00 prosent i mars. I forrige måned fortsatte aksjemarkedet å være turbulent som følge av Russlands invasjon av Ukraina, men halvveis i mars snudde markedet oppover og endte totalt sett positivt.

Høye energipriser sørget for at kronen styrket seg betydelig, og på et tidspunkt var oljeprisen oppe i hele 135 dollar fatet.

Den beste bidragsyteren i mars ble den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk. Selskapet hadde kapitalmarkedsdag i begynnelsen av måneden, og viser til en sterk pipeline for medikamenter innen insulin og vekttap. Fortnox, som er et nytt svensk selskap vi tok inn i løpet av måneden, ble også en sterk bidragsyter. De lager et webbasert regnskapsføringsprogram (lignende Fiken her i Norge), og har en ekstremt lønnsom vekst. Her var vi heldige med timingen etter at prisen var kommet ned på et fornuftig nivå.

Africa Oil, som var den sterkeste bidragsyteren i februar, ble den svakeste i mars. Oljeprisen fortsetter å være høy, men vi opplevde at sykliske aksjer korrigerte noe tilbake da aksjemarkedet snudde opp i andre halvdel av mars. Vi solgte rundt halve posisjonen før denne korreksjonen. Den svenske online-casino leverandøren Evolution, hadde også en svak måned, til tross for rekordmange spillere. Vi benyttet muligheten til å øke eksponeringen i selskapet.

I løpet av måneden reduserte vi eksponeringen vår mot syklisk sektor. Bakgrunnen var den sterke kursutviklingen i sektoren, og vi ønsket å øke eksponeringen vår mot det vi anser for å være kvalitetsselskaper.  Vi kjøpte oss også inn i nederlandske Topicus, som er en spinoff av en av våre største posisjoner, Constellation Software. De har samme forretningsmodell som Constellation, og skal kjøpe softwareleverandører i spesifikke vertikaler, men fokuserer på Europa. Vi tror over tid at de vil kunne levere god organisk vekst, og bra avkastning på kapital, som vil gi god avkastning til oss som aksjonærer.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.