Kraft Global månedsrapport november

November ble en meget sterk måned for det globale aksjemarkedet, og Kraft Global leverte en avkastning på 14,6 prosent.

Gode vaksinenyheter fra Pfizer, Moderna og Azn, trigget et aksjerally i sykliske aksjer. Dette dro vår portefølje nytte av, og vi endte dermed med en signifikant meravkastning i måneden som gikk.

Av positive bidragsytere finner vi blant annet tax-free operatøren Dufry, som også hadde en god utvikling i oktober.  Tax-free operatøren vil trolig nyte godt av at økonomien gradvis åpner og folk begynner å fly igjen. Trevali Mining hadde også en sterk måned. Dette skyldes i hovedsak at sinkprisen har steget mye etter at Kina har bidratt med kraftig stimuli i dette markedet.

På den svake siden finner vi mer defensive aksjer som Metro og Novo Nordisk. Dette skyldes i stor grad at investorene kjøpte mer sykliske aksjer i måneden som gikk.

Med bakgrunn i den nye forvaltningsstrategien har vi fortsatt med å gjøre porteføljetilpasninger. I november tok vi nye posisjoner i investeringsselskapet Aker og det svenske medieselskapet Nordic Entertainment Group. Disse selskapene følger vår strategi om å kjøpe solide selskaper med sterke historiske resultater.