Kraft Global månedsrapport november

Kraft Global leverte en avkastning på -1,9 prosent i november. Ved utgangen av november har fondet levert en avkastning på 21,03 prosent hittil i år.

Starten på november var relativt bra, men etter hvert begynte markedet å bekymre seg for inflasjon, endringer i den amerikanske pengepolitikken og oppblomstring av koronasmitte. Målt i lokal valuta endte de fleste markedene ned, men målt i norske kroner endte markedene positivt, siden et oljeprisfall bidro til å svekke den norske kronen betydelig.

Den beste bidragsyteren i november ble den svenske spillprodusenten Embracer. Selskapet leverte kvartalsrapport der de meldte om noen spillforsinkelser som gjør at deler av inntekten blir flyttet frem i tid. Til gjengjeld fikk vi for første gang veiledning på fremtidig inntjening, og den lå over konsensus. Selskapet planlegger å utgi 25 AAA-spill innen 2026. Dette er typisk spill som har høyere utviklingskostnader og markedsbudsjett enn andre spill. Bouvet leverte også en god kvartalsrapport, og november ble derfor en solid måned etter at aksjekursen har utviklet seg relativt sideslengs i hele år.

På den negative siden finner vi det svenske selskapet Evolution, som er bakgrunnen for mesteparten av den negative utviklingen i november. Dette selskapet har vært en av de beste bidragsyterne i fondet det siste året, men på grunn av en negativ anonym rapport, fikk selskapet en særdeles dårlig måned. Vi har brukt mye tid på å gjennomgå påstandene i rapporten og vært i dialog med selskapet flere ganger. Hovedfunnene våre er at dette sannsynligvis er et svakt forsøk på å svartmale selskapet (sannsynligvis av shortere), og de fleste påstandene er tilsynelatende lite troverdige. Selskapet har vært aktivt ute for å forsvare seg mot påstandene. I tillegg har det den siste tiden blitt gjennomført flere innsidekjøp, og selskapet har også annonsert et tilbakekjøpsprogram på 200 millioner euro i etterkant av rapporten. Vi har derfor kjøpt flere aksjer i selskapet under kursfallet, og tror dette er en kortsiktig mulighen til å få kjøpe flere «billige» aksjer i et kvalitetsselskap. Det er naturligvis kjedelig at dette i det korte bildet påvirker fondsutviklingen negativt, men som en fondsforvalter med lang investeringshorisont er det positivt at vi kan øke eksponeringen på lavere priser.

I november startet vi  prosessen med å bygge en posisjon i det canadiske selskapet Constellation Software. Selskapets strategi er å kjøpe digitale selskaper som har en høy «switching cost». Disse selskapene er i hovedsak mindre, noe som gjør at de har kjøpt over 500 selskaper siden 1995. Vi er spesielt imponert over Mark Leonard, som er CEO og grunnlegger av selskapet. Han har over tid levert sterke resultater uten å ha tatt opp noe særlig med gjeld. Selskapet tikker av boksene når det gjelder høy kapitalavkastning, lite gjeld, stabile marginer, positiv vekst og ledelsen eier mye aksjer. Vi tror selskapet vil fortsette å levere sterk kapitalavkastning fremover og ser for oss at dette vil bli en av de større posisjonene i porteføljen.