Kraft Global månedsrapport oktober

Kraft Global leverte en avkastning på 0,86 prosent i oktober, mens indeksen falt 0,96 prosent.

Vi så blant annet økende smitte i Europa, noe som medførte delvis nedstengninger i flere land. Oljeprisen hadde også en svak måned, og bidro til at Oslo Børs falt med over fem prosent.

Joe Biden ser ut til å bli USAs neste president. I det korte bildet kommer vi ikke til å gjøre noen endringer i porteføljen basert på valget av Biden. I det lange løp tror vi presidentskiftet ikke har så stor betydning for markedet – et marked som vi mener virker attraktivt priset. Biden er heldig med timingen, og får være den som «løser» covidkrisen i USA, siden det kommer en del studier på coronavaksiner de neste månedene. Han vil også være mer stabil og åpen for globalisering enn tidligere president, noe vi tror vil gagne markedene de neste fire årene. Vi ser med andre ord flere triggere som kan bidra til god avkastning i markedene i årene som kommer.

Av positive bidragsytere finner vi blant annet tax-free operatøren Dufry. Selskapet fikk i løpet av måneden Alibaba som en ny startegisk investor. Alibaba er et selskap som primært driver med netthandel. Dette kan være positivt for Dufry når verden «normaliseres» og kommer over de største coronaproblemene. Selskapet kan gjennom Alibabas strategiske posisjon få større innpass i det asiatiske markedet. Nykommeren Evolution var også på listen over positive bidragsyterer etter å ha levert et solid kvartalsresultat. Selskapet driver med salg av produkter til andre virksomheter innen online casino. De har allerede en meget sterk merkevareposisjon i Europa, og forsøker nå å vokse i Asia og USA.

Som følge av en svak oljepris hører de svakeste bidragsyterne til i energisektoren. I tillegg leverte Trevali Mining en svak måned.

Vi fortsatte å gjøre diverse porteføljetilpasninger som er i samsvar med den nye investeringsstrategien til fondet. I løpet av måneden som gikk tok vi blant annet inn meglerhuset ABG, samt den svenske spillutvikleren Embracer Group.

Det pågår for tiden et noteringsrush på Merkur Market. Derfor har vi begynt å bygge en posisjon i ABG Sundal Collier, som har hentet cirka 40 prosent av de 14 milliarder kronene som har blitt tilført de nye Merkus-selskapene i egenkapital i 2020. Vi tror denne Markur-bølgen vil være avtagende når dette markedet roer seg ned, men ABG har før dette levert solide resultater de siste fem årene. De historiske tallene er med andre ord imponerende, og i oktober leverte de også et sterkt resultat, som riktignok ikke var uventet. Embracer Group eier mye IP (Intellectual Property) innen PC, konsoll og mobilgaming. Over tid har selskapet levert solide tall og god vekst, noe som er i tråd med den nye forvaltningsfilosofien til fondet. I tillegg eier gründeren og insidere over 30 prosent av aksjene, noe som er unormalt mye for et relativt stort børsnotert selskap. Forretningsmodellen deres går enkelt forklart ut på å kjøpe gammel IP (Intellectual Property) og relansere den, noe de har lykkes godt med.