Kraft Global månedsrapport oktober

Generelt sett ble oktober en positiv måned i aksjemarkedet. De fleste markedene løftet seg, noe som skyldes en nedgang i de lange rentene.

Den norske kronen styrket seg imidlertid hele seks prosent, noe som var med på å stjele mye av avkastningen målt i norske kroner. Det var flere selskapsrapporteringer i løpet av måneden, og spesielt de store teknologiselskapene fikk store negative svingninger, etter at de rapporterte om forventede svakere resultater i tiden som kommer.  

Det svenske selskapet Evolution ble den beste bidragsyteren i måneden som gikk. De fikk en bra kursutvikling etter stort innsidekjøp fra CEO i slutten av september, og rapporterte tall i slutten av oktober som slo forventningene. Selskapet fortsetter å vokse tosifret med 70 prosent driftsmargin, noe vi tror de kommer til å fortsette med i årene som kommer. Det er få selskap som kan vise til en tilsvarende lønnsom vekst. Africa Oil bidro også positivt etter at oljeprisen steg betydelig i oktober. Selskapet fortsetter å gjøre tilbakekjøp av aksjer, og med bakgrunn i det sterke energimarkedet, ser vi fortsatt en stor oppside for denne aksjen.

Meta Platforms (eier av blant annet Facebook, Instagram og Whatsapp) ble den mest negative bidragsyteren i måneden som gikk. Vår tese bak denne investeringen har vært at vi tror at bekymringene om TikTok er overdrevne, og at selskapet fortsatt har bra engasjement og en stor brukerbase. Her har tesen truffet da antall månedlige brukere er opp med 60 millioner til 2,96 milliarder brukere. I tillegg vokser Reels, mens TikTok har stagnert.

Det vi imidlertid har undervurdert er Apples «App Tracking Transparancy». Dette ble nylig innført, og gjør at Facebook har fått mye mindre innsyn i brukerne sine vaner. Det gjør at Meta ikke kan tilby like mye informasjon til annonsører som de gjorde før. Meta skal nå investere enorme mengder i dataprosessering (AI) for å få bedre kontroll på dataen, slik at annonsører kan få mer informasjon. Dette har tatt vekk mye av inntjeningen, og vil også gjøre det i 2023, som nå blir et investeringsår for selskapet. Dette er sannsynligvis riktig strategi, men ble ikke godt tatt imot i markedet. Vi tror imidlertid at selskapet vil komme sterkt ut av dette. Vi er fortsatt positive til selskapet og vil se på muligheten å øke eksponeringen når volatiliteten har lagt seg. Vi gjorde ingen store endringer i porteføljen i måneden som gikk.

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Global alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Global vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Fund Rock has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.