Kraft Global månedsrapport september

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 5,3 prosent i september. Ved utgangen av september har porteføljen levert en avkastning på 21,05 prosent hittil i år.

Målt i dollar falt det globale markedet 4,2 prosent i september og det var generelt sett en vanskelig måned for aksjemarkedet. Siden markedet nådde tidenes toppnotering tidligere i år, har det vært lite svingninger, men i starten av september begynte det å korrigere relativt kraftig - og denne korreksjonen pågår fortsatt. De siste 12 månedene er imidlertid Kraft Global opp 48,5 prosent, mens indeks er opp 20,5 prosent.

I september opplevde vi at energiprisene steg til høye nivåer, og samtidig økte både korte og lange renter. Dette har hatt en negativ påvirkning på de aksjene vi definerer som kvalitet, men styrket aksjer som er av mer syklisk natur. Vi tror imidlertid at dette er mer kortsiktige effekter, og når vi ser at markedet stabiliserer seg, kommer vi til å vekte mer over i det vi mener er kvalitetsaksjer. Vi er mest opptatt av selskapenes langsiktige fundamentale utvikling, da det er den som gir god avkastning over tid.

Tre av de beste bidragsyterene i måneden som gikk, er selskaper som har eksponering mot olje eller oljeindustrien. Oljeprisen handles i skrivende stund til rundt 80 dollar per fat, som er en pris vi ikke har sett siden 2018. Aker BP steg 26 prosent i september, som sørget for at Aker ASA også leverte en bra måned, siden de eier 40 prosent av selskapet.

De negative bidragsyterene var hovedsakelig innen industri, sykliske forbruksvarer og kommunikasjon. Noen av disse selskapene, som eksempelvis svenske Instalco, har tidligere i år hatt en sterk utvikling. Instalco er et av Nordens ledende installasjonsselskaper innen blant annet varme, elektro og ventilasjon. Aksjen handles på relativt høye multipler, i et svensk marked som har vært ekstremt bra i år. Sannsynligvis falt selskapet på grunn av rentesensitivitet, som vi tror er en kortsiktig effekt, da selskapets fundamentale utvikling over tid er den viktigste faktoren i aksjeutvikling.