Kraft Global månedsrapport september

September har historisk sett vært den dårligste måneden i aksjemarkedet, og i år levde den opp til historikken. Verdensindeksen endte ned rundt 10 prosent målt i dollar, mens Oslo Børs falt nesten 12 prosent. Markedet påvirkes fortsatt av stigende renter, høy inflasjon og geopolitisk usikkerhet.

September har historisk sett vært den dårligste måneden i aksjemarkedet, og i år levde den opp til historikken. Verdensindeksen endte ned rundt 10 prosent målt i dollar, mens Oslo Børs falt nesten 12 prosent. Markedet påvirkes fortsatt av stigende renter, høy inflasjon og geopolitisk usikkerhet. Dette fortsetter å skape store svingninger i det meste av finansielle aktiva. Kraft Global endte ned rundt 2,9 prosent, som er mye hjulpet av at dollaren fortsetter å styrke seg. Målt mot verdensindeksen holder vi rundt halvparten av eksponeringen mot dollar, noe som forklarer mye av differansen i avkastning den siste tiden.

En av de beste bidragsyterne i september var det canadiske oljeselskapet Africa Oil. Selv om oljeprisen har vært relativt volatil de siste månedene, så er den på de laveste nivåene likevel lønnsom. Selskapet har også gjort tilbakekjøp av aksjer etter at de har bygget opp en positiv cashbalanse det siste året. Vi forventer at selskapet vil kunne tjene tilbake hele markedsverdien i løpet av 2023, forutsatt at oljeprisen holder seg rundt nåværende nivå. Forhåpentlig vil mye av inntjeningen bli tilbakebetalt til aksjonærer i form av utbytte eller tilbakekjøp av aksjer. Skoprodusenten Deckers Outdoor, som blant annet står bak Hoka og Uggs, var også en positiv bidragsyter, men dette var primært drevet av en megleroppgradering.

På den negative siden finner vi hovedsakelig norske og svenske aksjer, som er naturlig da amerikansk eksponering var hjulpet av sterk dollar. Innføringen av grunnrenteskatt på lakseoppdrett gjorde at lakseaksjer fikk seg en smell. Vår eksponering i Bakkafrost har dog ingen produksjon i Norge, og er ikke påvirket av dette, siden de produserer i Færøyene og Skottland. I disse landene ble det imidlertid innført en mindre skatt, noe som vil påvirke fremtidig inntjening med rundt 3 prosent, men som ikke påvirker vår verdivurdering av selskapet.

Vi benyttet sterk utvikling i Novo Nordisk og Deckers Outdoor til å ta ned eksponeringen, og kjøpte inn to nye posisjoner i Adobe og Mastercard. Førstnevnte gjorde nylig en dyr transaksjon i oppkjøpet av Figma, noe som dro ned aksjekursen, og vi benytter muligheten til å kjøpe oss inn i selskapet. Mastercard har også hatt negativ utvikling, som følge av resesjonsfrykt, men vi synes prisingen på fri kontantstrøm ble interessant. Begge selskapene anser vi som kvalitetsselskap, med gode produkter, høy kapitalavkastning og mulighet for langsiktig vekst.