Kraft Global månedsrapport september

Kraft Global leverte en avkastning på 0,5 prosent i september.

I løpet av måneden gjorde vi flere porteføljetilpasninger. Vi kjøpte blant annet den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk, det færøyske lakseselskapet Bakkafrost og den svenske online gaminoperatøren Evolution.

Disse selskapene ble kjøpt inn med bakgrunn i den nye forvaltningsstrategien, som ble kommunisert i månedsrapporten for august. Det er i hovedsak fem hovedpunkter som vil være sentrale i denne forvaltningsstrategien; Langsiktighet, lønnsomhet, soliditet, trend, momentum. Disse parameterne skal over tid kunne bidra til å gi dere som kunder en god risikojustert avkastning. Hovedtrekkene for de nevnte selskapene, som alle er nye i porteføljen, er at de er store i sine markeder, opererer i markeder som vokser, leverer en sterk og synlig lønnsomhet og har høy avkastning på egen- og investert kapital. I tillegg fremstår prisingen som attraktiv i dagens marked.

Av positive bidragsytere finner vi blant annet den russiske, nettbaserte, konsumerbanken Tinkoff (TCS Group). Yandex, som er den russiske versjonen av Google, er i diskusjoner rundt et oppkjøp av Tinkoff. Dette vil være et logisk oppkjøp for Yandex, siden de tidligere i år sa opp avtalen med Sberbank. Dersom oppkjøpet gjennomføres vil oppgjøret sannsynligvis være i aksjer. Vi vil da beholde disse aksjene for å opprettholde eksponeringen mot Tinkoff.

Oljeprisen falt cirka 4,5 dollar i september. De negative bidragsyterne er primært selskaper som har eksponering i denne bransjen, med Polarcus og Premier Oil som to av de største negative bidragsyterne.

Av selskaper vi solgte finner vi blant annet Petra Diamonds, Petra Diamonds og Centrica, som alle ble solgt for å rydde plass til de nye posisjonene. Vi jobber for tiden hardt med å tilpasse porteføljen til den nye forvaltningsfilosofien. Det kommer imidlertid til å ta litt tid å selge unna aksjer som ikke lenger passer inn i den nye filosofien, siden vi ikke ønsker å hasteselge aksjer til dårlig pris.  

Mvh

Simen André Aarsland Øgreid

Porteføljeforvalter i Kraft Global

Sandnes, 13.10.2020