Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte 7,7 prosent avkastning i april. Markedet fremstår nå som betydelig roligere og sannsynligvis er ting i ferd med å normalisere seg.

April ble også en spesiell måned for Kraft Høyrente. Kort oppsummert ble måneden preget av flere store tiltakspakker, både nasjonalt og internasjonalt. Sentralbankene har vært veldig aktive i kapitalmarkedene og har involvert seg i alle aktivaklasser. OPEC ble enige om et historisk høyt kutt i oljeproduksjonen, og nesten samtidig opplevde vi for første gang en negativ oljepris. Coronaviruset har gjort seg mer gjeldende og tiltakende i USA, men er heldigvis på hell i Europa, og forhåpentlig har vi sett toppen. I tillegg kommer det stadig gode nyheter vedrørende utviklingen av en vaksine mot viruset. Det ser ut som om store deler av verden er i ferd med å åpne opp igjen.  

Sterkt utvikling

Kraft Høyrente hadde en sterkt utvikling i april. Siden bunnen, 24. mars, har fondet steget 15,9 prosent. Fondet bunnet ut med en NAV på 81,7, men endte april med en NAV på 94,7.  

Gjennom hele denne perioden har vi vært veldig aktive, og vi har gjort flere spennende porteføljetilpasninger som fondet vil dra nytte av i flere år framover. Vi har hatt netto tegninger i april, noe som har vært svært viktig, og tilført oss verdifull kapital. Vi har aktivt solgt og tatt profitt i lån som Shipfinance, Ocean Yield og Exmar. Kapitalen fra disse transaksjonene har vi brukt til å kjøpe selskaper som blant annet Digiplex, Color Line og Gaslog.

Markedet er nå betydelig roligere og sannsynligvis i ferd med å normalisere seg. Det er grunn til å tro at vi har lagt den verste markedsvolatiliteten bak oss. Det vil fortsatt ta tid før selskapene er helt friskmeldte, men dette har markedet allerede priset inn. Selskapene våre er solide og vil kunne håndtere dette fint. Porteføljen er attraktiv, og den har en gjennomsnittlig løpetid på kun 2,8 år. Den effektive renten er nå på 11 prosent. Det er fortsatt mye igjen av året, men vi tror fondet skal levere positiv avkastning for 2020.