Kraft Høyrente månedsrapport august

Kraft Høyrente hadde en veldig god måned i august og leverte en avkastning på 2,07 prosent.

Etter at juli var en forholdsvis stille måned, ble det mer aktivitet i august. Både aksjemarkedet, spesielt innenfor teknologi, og kredittmarkedet utviklet seg positivt i august. I kredittmarkedet ser likviditeten ut til å være stor.

Kvartalsrapporteringen for andre kvartal nærmer seg slutten, og til tross for Covid-19, har selskapene levert solide resultater. Blant annet Gaslog, TKNLG, Ekornes, Navigator og Ellos leverte sterke resultater. De fleste lånene i porteføljen har utviklet seg fint, bortsett fra Color Group som har hatt en noe svakere utvikling. Selskapets resultat for andre kvartal var som ventet svak, men de har nå satt i gang ytterligere kostnadskutt. Kombinert med en velprøvd forretningsmodell, og en kritisk link til kontinentet, tror vi selskapet vil returnere til normal drift innen 12 til 18 måneder. Selskapet har i tillegg 880 millioner kroner i likviditeten tilgjengelig.

De sterke kvartalsresultatene, samt et velfungerende kredittmarked, bidro til at fondet leverte en avkastning på 2,07 i august. Hittil i år er avkastningen på 4,36 prosent, og siden oppstart i august 2019 har fondet levert 7,54 prosent i avkastning.

Det har vært høye aktivitet i annenhåndsmarkedet, som har blitt avløst av et veldig aktivt emisjonsmarked. Flere selskaper benyttet seg av det sterke markedet, og utstedte nye lån eller tappet eksisterende fasiliteter.  Blant annet har WWL, TKLNG, Altera, Kistefos, Intrum og Navigator utstedt nye lån, og som tidligere antatt har de lånene blitt utstedt på vesentlig høyere margin enn hva de tidligere har finansiert seg på.  Dette vil bidra til å opprettholde en solid effektiv rente i porteføljen.  Den effektive renten i fondet er nå på cirka 6,5 prosent, og porteføljen har en vektet gjennomsnittspris på cirka 97.

Forvaltningskapitalen var ved månedsslutt på 783 millioner kroner.