Kraft Høyrente månedsrapport desember

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 6,91 prosent i 2020.

Året 2020 vil for alltid bli stående igjen som et meget spesielt år. Selv om året til tider har vært særlig utfordrende, er vi veldig fornøyd med at Kraft Høyrente avsluttet året med en avkastning på 0,91 prosent i desember, og 6,91 prosent for året som helhet. Siden oppstart i august 2019 har fondet levert en avkastning på 10,17 prosent.  

Det er med en viss lettelse vi passerte målstreken for 2020. Nå ser vi framover, og selv om koronaviruset fremdeles vil være et tema i tiden som kommer, er det all grunn til å anta at 2021 vil bli et noe roligere og mer positivt år enn 2020. Fjoråret kan kanskje best oppsummeres som et år der det handlet om å tilpasse seg, og dette vil nok gjelde for 2021 også. Både mennesker og økonomi har vist en imponerende evne til å tilpasse seg de ekstreme forholdene som pandemien førte med seg.

Markedet har nå priset inn en ny normal, men fortsatt er det ikke priset inn hele effekten av de ulike stimulipakkene, og en verdensøkonomi som sannsynligvis ikke vil bli like preget av konflikter som USA-valget og Brexit. Vi har fortsatt nullrenter, noe som nok vil påvirke kapitalflyten. Samtidig bør en ikke undervurdere muligheten for en tiltakende inflasjon og økte renter, men dette trenger nødvendigvis ikke å være en ulempe.  

Kraft Høyrente er godt posisjonert for 2021. Porteføljen består av solide selskaper hvor vi gjennom hele året har forbedret kredittrisikoen vesentlig. Porteføljen har en effektiv rente på 6,25 prosent, og en vektet snittpris på 98,8. Porteføljen består for det meste av flytende lån, noe som gir god inflasjonsbeskyttelse, og en eventuell renteoppgang vil komme andelseierne til gode.

 

Jeg ønsker dere alle sammen et godt år!