Kraft Høyrente månedsrapport desember

2021 er unnagjort og Kraft Høyrente har nå lagt bak seg to fulle leveår og noen måneder høsten 2019. Siden oppstart har fondet levert en avkastning på 20,63 prosent. I 2021 endte avkastningen på 9,49 prosent. AUM-utviklingen har også vært positiv og er nå på 1,6 milliarder kroner.

I desember leverte fondet en avkastning på 0,65 prosent til andelseierne. Årets siste måned bar preg av et relativt rolig marked, både innen primær- og annenhåndsmarkedet.  

De fleste markeder hadde i 2021 drahjelp av solid makroøkonomiske utvikling, både regionalt, men også globalt - kombinert med fortsatt lave renter. Mye av koronainnhentingen ble tatt ut i fjor, og 2022 vil nok bli et mer normalisert år. Koronaviruset har blitt en del av hverdagen, som både markedet og vi som mennesker, til en viss grad har lært oss å leve med. Vi er nå bedre rustet til å håndtere viruset enn noensinne.    

Markedene våre, spesielt utenfor Norden, har sett en viss rentekompresjon, og er kanskje noe dyrere. Norden er fortsatt relativt billig, og man får vesentlig bedre betalt for tilsvarende risiko enn i Europa eller USA for øvrig. I tillegg har vi en langt mer forutsigbar og stabilitet i økonomien- og det politiske klimaet enn på kontinentet i Europa. Disse faktorene, kombinert med at obligasjoner utsted i Norge og Norden, for det meste er flytende og har relativt kort kredittdurasjon, vil være med på å gi ett bra fundament for 2022. Det gir ikke minst en effektiv beskyttelse mot inflasjon.

Porteføljen er solid og godt posisjonert for 2022, og vi kommer til å fortsette med å fokusere på kvalitet og hovedsakelig flytende lån. Vi holder fast på vår strategi, hvor fokus er på optimalisering av risikojustert avkastning med å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljen har en effektiv rente på cirka 6,35 prosent og en kredittdurasjon på 3,43 år. Kvaliteten i porteføljen gjør at vi trygt kan se mot 2022. Fondet har ennå ikke hatt mislighold, og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge strategien disiplinert. Fondet har ingen koronautsatte investeringer eller selskaper som under finansielt stress.