Kraft Høyrente månedsrapport februar

Vi er for tiden inne i en meget spesiell tid – der krigen i Ukraina preger oss alle – og ikke minst påvirker markedene.

I slike situasjoner så går tankene våre først og fremst til befolkningen i Ukraina, og den forferdelige situasjonen de nå befinner seg i. Vi håper og krysser fingrene for at det fortsatt kan finnes en fredelig og diplomatisk løsning på konflikten.

Kraft Høyrente har i dag ingen russisk eller ukrainsk eksponering, og sett i lys av dagens situasjon vil det i overskuelig framtid heller ikke være aktuelt å påta fondet noen som helst russisk eksponering. Fondet har alltid hatt eksponering innen befraktning av gass, men har nå også økt eksponeringen innen oljeproduksjon, og andre relaterte sektorer.

I februar leverte fondet en negativ avkastning på 1,73 prosent og hittil i år er avkastningen negativ med 1,42 prosent. Den negative avkastning skyldes i hovedsak at vi i januar opplevde økt søkelys på inflasjon, etterfulgt av Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig har den geopolitiske situasjonen blitt mer tilspisset, hvor blant annet Russland har økt trusselnivået mot vesten, og der vesten har svart med å påføre Russland kraftige økonomiske sanksjoner.

Markedet er for tiden ekstremt volatilt, men for Kraft Høyrentes del, er det viktig å påpeke at svingningene er drevet av markedsrisiko – ikke kredittrisiko. Det har i tillegg vært uttrekk fra ulike fond i Norden og Europa, men det norske markedet har absorbert de volumene umiddelbart. Markedet har en mye bedre dybde nå enn hva som var tilfelle i 2020 – og til tross for krig og uro er det fortsatt god risikoappetitt i markedet.

Kraft Høyrente har i dag en veldig sterk portefølje, som har levert solid operasjonelt og finansielt igjennom hele 2021. Vi har økt kontantbeholdningen vesentlig de siste tre månedene. Strategisk sett sitter vi godt plassert, men når de oppstår vil vi bruke de mulighetene vi har.

Kraft Høyrente har i dag en effektiv rente på 7,6 prosent og dette er hovedsakelig flytende lån. Vi har fortsatt et overordnet fokus på kvalitet som en del av strategien, hvor vi nesten utelukkende investerer i markedsledende selskaper, som har solid balanse og god visibilitet på kontantstrømmen.

Når det gjelder situasjonen i Ukraina, og markedet generelt, så følger vi den tett, og hvis det blir nødvendig vil vi komme med nye oppdateringer til dere.