Kraft Høyrente månedsrapport januar

Det norske kredittmarkedet startet året i ett forrykende tempo og fortsatte den fine utviklingen fra desember i fjor. Kraft Høyrente leverte 1,18 prosent til andelseierne i januar, og siden oppstart i august 2019, har fondet nå levert 4,22 prosent.

Fondets forvaltningskapital vokste forrige måned fra 420 millioner kroner til 481 millioner – og denne veksten ser ut til å vedvare inn i 2020.

Her kan du lese mer om Kraft Høyrente

Januar-rally

Det norske kredittmarkedet har hatt ett rally i januar og vi legger bak oss den beste januarmåneden på veldig mange år. Utviklingen i januar har brakt det norske rentenivået noe nærmere det europeiske markedet, men fremdeles er det store verdiforskjeller mellom Norge/Norden og Europa.

På tross av virusutbruddet i Kina, og til dels volatile aksjemarkeder, har rentemarkedet vært veldig sterkt i Norge/Norden. Vi har sett at selskaper har lånt penger til rekordlave renter, og at det er stor etterspørsel av norske og nordiske rentepapirer. Vi forventer en fortsatt positiv utvikling.

Endringer i porteføljen

Porteføljen har endret seg noe i løpet av januar. Det sterke markedet gjorde at vi benyttet muligheten til å rotere litt på porteføljen. Vi solgte oss ut av posisjoner som vi syntes var overpriset, og kjøpte samtidig en del underprisede kategorier, som for eksempel Teekay Shuttle Tanker. I tillegg var vi med i nye emisjoner i Ship Finance, Hoegh, Stena, Stillfront og Klaveness. Porteføljen teller nå 38 ulike lån og vi vil øke det langsomt til 45 i løpet av de neste to til tre månedene. Forfallstrukturen har gått noe ned fra 3 til 2,87 år.

Vi er positive til utsiktene for 2020 og vi er veldig bra posisjonert. Porteføljen har tilnærmet null i renterisiko, korte lån og solid diversifisering med beskyttende rente.