Kraft Høyrente månedsrapport januar

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,59 prosent i januar.

2021 startet relativt positivt på tvers av de ulike markedene. Rentemarkedet har fortsatt den gode utviklingen fra i fjor, hvor januar i starten var preget av god aktivitet i annenhåndsmarkedet, og etter hvert også i emisjonsmarkedet. Markedene bærer preg av solid likviditet og behov for avkastning. Nullrenter setter press på de fleste aktivaklassene. Risikopremiene er fallende i Norge og resten av verden, men sammenlignet med Europa og USA, tilbyr vårt marked en bedre risikojustert avkastning i form av høyere effektiv rente og kvalitet.

Kraft Høyrente leverte en solid måned og endte med en positiv avkastning på 1.59 prosent. Fondet har i perioden vært aktiv og gjort flere tilpasninger. Vi har økt eksponering mot Aker ASA, samt deltatt i emisjonene til Aker Horizon, Seaspan og Bakke-gruppen. Rapporteringen for fjerde kvartal 2020 er i ferd med å starte. Vi antar at fjorårets siste kvartal blir noe svakere enn tidligere antatt, men på linje med hva vi opplevde i første og tredje kvartal i fjor. Vi tror imidlertid at veksten vil bli tiltakende i det kommende andrekvartalet for 2021.  

Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper som har lav kredittrisiko, etablerte forretningsmodeller, solid kapitalstruktur og visibilitet når det kommer til kontantstrømmer.  Fondet har ingen eksponering mot koronautsatte næringer, og har i tillegg minimalt med råvarerisiko. Porteføljeselskapene leverte solid igjennom 2020 og vi forventer at det vil vedvare inn i 2021.