Kraft Høyrente månedsrapport juli

Juli ble nok en god måned for Kraft Høyrente og fondet leverte en avkastning på 1,85 prosent.

Isolert sett ble juli en forholdsvis stille måned for aksje- og kredittmarkedet. Det har imidlertid vært interessant at Q2-rapporteringen for Kraft Høyrentes investeringer har vært bedre enn forventet. Vi er riktignok ikke ferdige med rapporteringen for andre kvartal, men foreløpig ser det veldig bra ut. I juli opplevde porteføljen positive profittvarsler fra AKSO og Intrum. I tillegg annonserte Gaslog LTD en refinansiering av banklån som nå vil forfalle i 2026. Refinansiering ga vesentlig bedre betingelser enn det tidligere banklånet. AKSO og Kværner annonserte at de vil slå sammen selskapene. Effektivt betyr dette at den kombinerte gruppen er mer eller mindre gjeldfri. Disse hendelsene har delvis bidratt til fondets sterke avkastningen på 1,85 prosent i juli. Fondet er opp 2,24 prosent for året og er på vei til å levere 6 prosent siden oppstart 19. august i fjor.

Obligasjonsmarkedet ser ut til å være i god balanse, med tilsynelatende mye likviditet tilstede. Foreløpig har det ikke vært mange ny utstedelser, og dette kan komme til å prege annenhåndsmarkedet, samt føre til videre løft i kursene. Gitt den høye effektive renten i obligasjonsmarkedet, er det sannsynlig at nye lån vil bli utsted med høyere marginer enn tidligere.

Fondet har gjort minimale tilpasninger og endringer i juli, men vi antar at aktiviteten vil øke inn i august. Dette gjelder for både emisjons- og annenhåndsmarkedet. Kredittkvaliteten i porteføljen har, ved at selskapene leverte gode resultater, bedret seg gjennom sommeren. Kvaliteten har også blitt bedre av at vi gjennom hele våren aktivt kjøpte inn lån som tidligere ikke var tilgjengelig.  Vi har sett at lån som Norsk Hydro, AKSO, Intrum og Gaslog har handlet veldig bra gjennom sommeren. I tillegg har vi klart å ivareta en attraktiv effektiv rente på porteføljen. Den ligger nå på rundt 7 prosent, med en vektet gjennomsnittspris på cirka 95 prosent av pålydende. Forfall er på 3,2 år. Fondet vil fremover fortsette å fokusere på kvalitet, og vil i tillegg øke i eksisterende posisjoner for å ivareta kvaliteten på avkastningen. Forvaltningskapitalen var ved månedslutt 723 millioner kroner, og vi forventer videre vekst i månedene som kommer.