Kraft Høyrente månedsrapport juni

Kraft Høyrente hadde en god utvikling i juni og leverte en avkastning på 5,48 prosent.

Vi har vært igjennom noe som mildt sagt kan beskrives som et turbulent halvår. I januar var det ingen åpenbare skyer i horisonten, og både den nasjonale og globale økonomien begynte å vokse synkronisert igjen. Seks måneder senere er verden nesten snudd på hodet. Vi gikk igjennom en nedtur som finansmarkedene ikke har sett maken til siden 1920-tallet. 10-15 prosent av den globale verdiskapningen sto i fare for å forsvinne og coronaviruset gjorde framtidsutsiktene mørke. Alle aktivaklasser korrigerte ned, uavhengig av kvalitet, men til slutt kom sentralbankene og regjeringene på banen med ulike tiltakspakker. Kombinasjonen av tiltakspakkene, og at store deler av verden fikk kontroll på viruset, førte til at aktivaklassene korrigerte opp igjen. Vi fikk dermed en V-form på den økonomiske veksten.

Kraft Høyrente utviklet seg bra gjennom juni måned. Selv om siste del av juni måned var noe mer volatil, på grunn av oppblomstringen av coronasmitten i USA, leverte fondet en avkastning på 5,48 prosent. Selv om vi har vært igjennom en økonomisk nedtur har fondet foreløpig leverte en avkastning på 0,5 prosent for 2020, og siden oppstart i august i fjor er avkastningen på 4 prosent. Utsiktene er bedre enn hva de var, men vi skal likevel være forberedt på at markedet kommer til å være preget av volatilitet også i tiden som kommer.

I juni var vi svært aktive i markedet og vi fortsatte med å gjøre porteføljetilpasninger. Det er fortsatt masse spennende muligheter i markedet. Vi forsøker hele tiden å forbedre med kvalitet, og ivareta en attraktiv effektiv rente, samt den solide rabatten på de underliggende investeringene. Porteføljen er attraktiv og kvaliteten på den er bedre enn før coronakrisen startet. Vi har en effektiv rente på cirka 8 prosent. Gjennomsnittpris på lånene i porteføljen er på 94 og forfall er på omtrent 3,2 år.

Vi går en spennende høst i møte! Jeg ønsker dere alle en riktig god sommerferie.

Mvh

Øivind Thorstensen

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente