Kraft Høyrente månedsrapport mai

Selv om vi fortsatt lever i urolige tider ble mai en solid måned for Kraft Høyrente og markedet generelt. Kraft Høyrente leverte en avkastning på 3,58 prosent.

Måneden bar preg av mye likviditet i markedet, nullrenter, stabilisering av oljeprisen og ikke minst en Covid 19-utvikling hvor antall smittede og syke kom drastisk ned i store deler av verden.

Dette har også ført til en gradvis gjenåpning av økonomiene, både nasjonalt og internasjonalt, noe som vil forsterke det positive sentimentet som markedet har for øyeblikket. Dette markedet har skapt muligheter som vi sjelden opplever, men over tid vil også dette gradvis normaliseres.

Selv om mai ble en veldig god måned må vi samtidig være klar over at vi ikke er ferdige med coronaviruset, og at markedet vil være volatilt i tiden som kommer.

For Kraft Høyrente fortsatte den sterke utviklingen i mai. Fondet leverte en avkastning på 3,58 prosent, og siden bunnen 24. mars er fondet opp 20 prosent. Også i mai opplevde vi positiv netto tegninger i fondet og volumet på nye investeringer nærmer seg samme nivå som før coronakrisen brøt ut.

Gjennom hele måneden var vi aktive og gjorde ulike porteføljetilpasninger. Som vi allerede har vært inne på så er det mange unike muligheter i markedet. Vårt hovedfokus har vært å forbedre porteføljen kvalitetsmessig, ivareta den attraktive renten, samt hente solid rabatt på de underliggende investeringene. Tilpasningene vi nå foretar oss vil danne fundamentet i fondet for de neste årene. I mai deltok vi i emisjonen til Norsk Hydro, økte posisjonene våre i AKSO, BWO, Ship Finance og Collin. I tillegg økt vi eksponering i E&P til nesten fem prosent av fondet. Vi solgte B2Holding og kjøpte Lindorff/Intrum.  

Vi har i dag en veldig attraktiv portefølje. Vi har økt forfallsstrukturen til 3,1 år, noe som skyldes at vi identifiserte mer verdi i lengre forfallsstruktur enn hva vi fikk i de veldig kort lånene. Effektiv rente er på 9,5 prosent. Vi har fortsatt tro på et positivt resultat for fondet i 2020.