Kraft Høyrente månedsrapport mars

Mars ble en spesiell måned for Kraft Høyrente. Coronaviruset begynte for alvor å herje og store deler av verden ble stengt ned. Det ført til stor uro i samtlige finansmarkeder.

Mars ble også en måned der risikopremien på investeringene ble irrelevant og likviditetspremien ble gjeldende, noe som førte til et like stort fall for rentemarkedet som det aksjemarkedet opplevde. Dette var også en måned der vi var vitne til de største stimuleringspakkene som noen gang har blitt tilført markedene.  

Det har ikke vært noen plasser å gjemme seg. Alle markeder har blitt tatt med i nedturen, uavhengig av aktivaklasse, og stressnivået i det finansielle systemet har vært verre enn under finanskrisen.

Kraft Høyrente har som alle andre fått kjenne på nedturen. Samtidig har vi vært i en solid posisjon med en stor kontantbeholdning, og netto tegninger i fondet har også i mars vært positiv. Dette har satt fondet i en særklasse, noe som har gitt oss arbeidsro og sørget for at vi kunne fokusere på å skape verdier for andelseierne våre. Vi har ikke måttet selge et eneste lån for å håndtere uttak, men vi har solgt lån for å kjøpe billigere lån.  

Markedet har de siste ukene roet seg og det er grunn til å tro at vi har lagt den verste volatiliteten bak oss. Det vil fortsatt ta tid før selskapene er friskmeldt, men dette er allerede priset inn i markedet.

Selskapene våre er solide og vil kunne håndtere dette fint. Avkastningen til fondet var negativ i mars, men vi er allerede i gang med å hente inn det tapte. Porteføljen er fortsatt attraktiv og den har et relativt kort gjennomsnittlig forfall på kun 2,8 år. Den effektive renten er på hele 14 prosent. Det er fortsatt tidlig på året, men vi er positive og tror fondet skal levere positiv avkastning i 2020.