Kraft Høyrente månedsrapport november

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,67 prosent i november.

Selv om vi i november opplevde en sterk smitteøkning av koronaviruset i store deler verden, utviklet de fleste markedene seg sterkt i løpet av måneden. Samtlige indekser har hatt en fin utvikling, og det gjelder for både kreditt og aksjer. Den positive utviklingen kan i stor grad knyttes til alle de positive testresultatene fra vaksineprodusentene, samt det nært forestående regjeringsskiftet i USA. Markedet priser trolig inn en normalisering av økonomien og en mer forutsigbar geo-politisk arena.

For vår del så er selskapene i porteføljen ferdig med rapporteringen for tredje kvartal. De fleste selskapene har levert over forventning, og fortsatt den sterke trenden vi observerte gjennom tredje kvartal, og nå inn mot fjerde kvartal. Tema inn mot slutten av året, og inn i neste, vil nok fremdeles være vaksine, nullrenter og statlig stimuli.

Kraft Høyrente er fint posisjonert og vil opprettholde fokus på kvalitetsselskaper. Seleksjonen er basert på en solid balanse, kontantstrømmer, en velprøvd forretningsmodell, samt ledelse. Vi har i dag ingen "problembarn" i porteføljen, og vi investerer heller ikke i koronautsatte næringer.  

Det har igjennom hele november vært høy aktivitet i primærmarkedet, med flere spennende transaksjoner. Fondet har deltatt i emisjoner som Mercell, Desenio og KMC.

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,67 prosent i November. Den effektive renten er 6,25 prosent, og vektet gjennomsnitt på lånene er 98,5 prosent av pålydende. Fondet vil som sagt fortsette å fokusere på kvalitetsselskaper, være aktiv i nye emisjoner, samt legge til i eksisterende posisjoner.