Kraft Høyrente månedsrapport oktober

Oktober ble en volatil måned for de globale markedene. Uroen var nok mest drevet av frykten for en kaotisk politisk tilstand etter valget i USA og oppblomstringen av Covid-19 i Europa.

Valget i USA er nå unnagjort, og markedet svarte med et signifikant lettelsesrally i alle aktivaklasser. Det fremstår som om markedet nå priser inn mer forutsigbarhet og et globalt marked preget av mindre stress. I tillegg har farmasikonsernet Pfizer, nettopp annonsert en vaksinekandidat som foreløpig har vist seg å være 90 prosent effektiv i å forhindre smitte. Dette er faktorer som sannsynligvis vil prege markedet på en positiv måte i tiden som kommer.

Covid-19 og vaksinejakten vil nok fortsette å prege nyhetsbildet, men de ulike tiltakspakkene som er forventet å komme, vil nok også få en del oppmerksomhet de neste ukene. Det er imidlertid ingen tvil om at en vaksine vil være den mest effektive stimulansen for økonomien.

De største økonomiene, som USA og Kina, har siden bunnen i mars opplevd en veldig sterk innhenting, mens Europa fortsatt henger noe etter. For Kraft Høyrente er det imidlertid like viktig at selskapene i porteføljen har levert solid gjennom hele coronaperioden.

Kraft Høyrente leverte en negativ avkastning på 0,46 prosent i oktober. Selskapene i porteføljen har levert solid, både operasjonelt og finansielt, igjennom andre kvartal, og nå sist i tredje kvartal. Kraft Høyrente vektet seg opp i kontanter i forkant av presidentvalget i USA. Vi har brukt uroen som preget markedet i oktober til å styrke eksisterende posisjoner på innvannende priser.

Den effektive renten er på 6,9 prosent, mens vektet gjennomsnittpris på lånene er 97 prosent av pålydende. Fondet vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper og styrke allerede eksiterende posisjoner.