Kraft Høyrente månedsrapport september

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,3 prosent i september. Her kan du lese månedsrapporten.

September ble noe så uvanlig som en normal måned, noe vi på grunn av coronakrisen har opplevd lite av i 2020. Coronasmitten økte i både Norge og resten av Europa, og samtidig opplevde vi en økende volatilitet i aksjemarkedet.

Aktiviteten innenfor kredittmarkedet har vært god – spesielt innenfor emisjonsmarkedet. I Europa ble det hentet 175 milliarder euro i kredittmarkedet, mens det i Norge alene ble hentet 15 milliarder kroner. Dette er rekord for september og en økning på hele 14 prosent sammenlignet med i fjor. Dette har påvirket annenhåndsmarkedet, og på et punkt vil nok emisjonsaktiviteten komme ned igjen, slik at fokuset igjen vil bli rettet mot annenhåndsmarkedet.

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,3 prosent i september, noe som er relativt bra. Fondet deltok i emisjoner i Digiplex og Intrum, men brukte mest tid på porteføljetilpasninger via annenhåndsmarkedet, siden det var der vi fant de beste risk/reward-mulighetene for fondet.

Fondet har en solid effektiv rente på 6,5 prosent, med en vektet gjennomsnittspris på cirka 97,5 prosent og 3,3 år til forfall. Fondet har lav, til tilnærmet null i renterisiko, og ingen valutarisiko.

Framover vil hovedfokuset fortsatt være å bygge en portefølje som vil levere solid avkastning i årene som kommer. Vi skal gjøre dette gjennom å fokusere på kvalitetsselskaper med visibilitet på kontantstrøm, en solid balanse og en velprøvd forretningsmodell.

Forvaltningskapitalen var 826 millioner kroner ved utgang av september.

PDF-versjon