Kraft Høyrente månedsrapport september

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,52 prosent i september. Fondet har ved utgangen av september levert 7,83 prosent i avkastning hittil i år.

For Kraft Høyrente var september en relativt stille måned, med unntak av noen emisjoner. Det ser ut som om det narrative endrer seg hele tiden, og det kan skape mye støy, noe aksjemarkedet fikk erfare da september ble en veldig volatil måned.

Temaene som dominerte nyhetene forrige måned var eiendomskrise i Kina, gjeldstaket i USA, energikrise i Storbritannia, og utfordringer innenfor forsyningskjedene, samt inflasjon. Selv om det har vært mye støy har rentemarkedet vært mer eller mindre uendret i perioden. Norges Bank satte i tillegg opp styringsrenten med 0,25 prosent, og signaliserte med det at perioden med nullrente er over for denne gang. Det er imidlertid verdt å merke seg at rentene fortsatt er usedvanlig lave, og den vil nok forbli relativt lav en stund til.

Det er ennå solid risikoappetitt- og god likviditet i markedet. Kraft Høyrente har gjort en del endringer i porteføljen. Vi har deltatt i noen nye emisjoner, samt redusert eller solgt ut enkelte posisjoner hvor risk/reward har endret seg. Vi går inn i høsten med en solid kontantposisjon, og vi følger som alltid forvaltningsstrategien til fondet. Det vil si at vi fokuserer på kvalitet, samt optimalisere risikojustert avkastning gjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.

Porteføljen opplevde ingen negative resultatvarsler i tredje kvartal, og vi starter årets siste kvartal med optimisme og tro på at 2021 ender som et bra år for de underliggende investeringene i porteføljen. Kraft Høyrente har ennå ikke opplevd mislighold av lånene i porteføljen, og den beste sikringen mot slike situasjoner er å følge forvaltningsstrategien disiplinert.