Månedsrapport april

April ble en måned der flere av de største postene hadde en positiv utvikling og porteføljen steg med 2,6 prosent. Her kan du lese Kraft Globals månedsrapport for april.

På overflaten er markedene rolige, kredittpåslagene er lave og den økonomiske veksten ser ut til å skyte fart. Likevel er svingningene på enkeltaksjer store og fremstår til dels tilfeldige. For en indeks eller portefølje var utviklingen i april stabil. Stabiliteten skyldes i høy grad at utslagene på enkeltaksjer gikk i begge retninger. Sånn sett har det vært bra å være best mulig diversifisert i måneden som gikk.

Månedens bidragsytere

April var en god måned der flere av de største postene fikk seg et løft. Den største posten, Wizz Air kom med en svært bra trafikkrapport. Antall reisende øker mer enn kapasiteten øker og vi kan derfor påregne at billettprisene også vil øke. Metallprisene falt litt tilbake, noe som gav en betydelig korreksjon i Trevali Mining og andre metallaksjer. Selv om aksjekursen falt i april så leverte Trevali Mining en god rapport for første kvartal. Selskapet kunne i rapporten vise frem god kostnadskontroll og kontantstrøm.

Oljeserviceselskapet McDermott opplever et voldsomt rush av kontrakter. For første kvartal var verdien av nye kontrakter tre ganger høyere enn omsetningen – noe som var langt bedre enn ventet. Selskapet kom heller ikke med ytterligere nedskrivninger på sine snart ferdigstilte LNG-prosjekter, noe som etter vår mening reduserer risikoen i investeringen betydelig. Selv om vi mener dette var en veldig positiv rapport, så reagerte aksjekursen negativt. Vi tror nedgangen har sammenheng med en varslet svakere kontantstrøm. Alle de nye kontraktene vil sørge for at omsetningen framover kommer til å vokse i McDermott. Da trengs det en del arbeidskapital som midlertidig svekker kontantstrømmen. Vi synes denne utviklingen er naturlig og har derfor store forventninger til selskapet i tiden som kommer.

Ceconomy, som er Europas ledende elektronikkforhandler, annonserte en ny strategisk plan som innebærer at marginene skal dobles innen 2021. Lykkes de med denne strategien vil prisingen, alt annet likt, falle fra 10 ganger inntjeningen til 5 ganger inntjeningen. Selv om planene innebærer vesentlig investeringer reagerte markedet svært godt på dem.

Nokia skuffet like mye i første kvartal i år som i første kvartal i fjor. Selskapet endte opp med å tape penger de første tre månedene av 2018. Noe av tapet kan relateres til sen booking av salgsinntekter fra USA. Selskapet opprettholdt imidlertid forventningene til året som helhet. Dette minner veldig om det som skjedde i fjor og da hentet de seg fint inn igjen i løpet av året. Vi benyttet kursfallet til å øke posisjonen til over fem prosent. Markedet for 5G-nettverk vil uansett komme og der har Nokia en ledende posisjon. Selskapet er gjeldfritt og mens vi venter betaler de fire prosent utbytte.

Med et driftsresultat som lå rundt 10 prosent høyere enn forventet leverte Sony et svært godt resultat. Playstation/gaming gjorde det godt i et marked der andre aktører har slitt den siste tiden. På den negative siden fortsetter de å lage smarttelefoner, noe som ikke er lønnsomt for Sony. Sony er et godt og gjeldfritt selskap som handles til betydelig rabatt - sammenlignet med for eksempel Disney i USA.

Endringer i porteføljen

Siden andre oljerelaterte aksjer har blitt rimeligere solgte vi oss ut av stabile Petrochina. Aksjen er rimelig og et godt Kina-market ga en mulighet til å selge som vi benyttet oss av. Vi økte i seismikkselskapet Polarcus og i Premier Oil. To selskaper som er superbillige og i et godt driv.

Vi kjøpte også to nye mindre poster. Den ene i den svenske sportshandelskjeden Sportamore og den andre i det gjeldfrie supplyselskapet Standard Drilling.

Sportamore selger sportsvarer kun på internett. De er en betydelig utfordrer for XXL, spesielt i Sverige der de allerede er større på internetthandel. Veksten er på 13 prosent og det er rimelig for selskapet å utvide til nye markeder. Etter et svakt fjerde kvartal i fjor har aksjen blitt billig og handles til rundt 10 ganger inntjeningen. Det ser imidlertid ut som om de vokser med god kontroll.

Standard Drilling har noen store forsyningsskip som de har kjøpt svært billig og det til en brøkdel av nybyggingspris. Selskapet vil etter alt å dømme levere overskudd i år og vi tror at dette også medfører at båtene vil blir mer verdt.

Markedskommentar:

Resultatsesongen har begynt godt for våre selskaper. De fleste har reagert positivt, men de energirelaterte aksjene har fått seg en smell, til tross for gode resultater og utsikter. Den siste nedturen skyldes kanskje at det foreløpig ikke har blitt noen revolusjon og/eller borgerkrig i Venezuela, men likevel burde oljeprisen vært høy nok til å støtte en fortsatt aktivitetsøkning.

Verdiaksjer hadde brukbar medvind de første 20 dagene av april, men fra påsken og ut måneden fikk stabile aksjer og vekstaksjer et godt løft.

Bedrede vekstutsikter

Den økonomiske veksten for første kvartal i USA steg annualisert med 3,2 prosent, opp fra 2,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Vekstfrykten vi så i fjerde kvartal kan som vi lenge har hevdet ha vært malplassert. Kinesisk økonomi har så langt i år også stabilisert seg, men vi forventer en akselerasjon i veksten etter hvert som de stimulerende tiltakende med kutt i moms og økte infrastrukturinvesteringer blir implementert.

Lav produktivitetsvekst har over flere år vært et problem og en hemsko for å oppnå virkelig god økonomisk vekst i den vestlige verden. Denne uken viste foreløpige tall at produktivitetsveksten i USA økte fra 1,3 prosent i fjerde kvartal til 3,6 prosent i første kvartal. Dette er gjerne noe investorer ikke følger særlig med på, men det er svært viktig. Statsobligasjonsrentene reagerte syklisk med et betydelig hopp, mens sykliske aksjer fortsatt står igjen på perrongen.

En høyere produktivitetsvekst framover vil gi muligheten til god økonomiske vekst også i USA. For tiden er det i USA lite ledig kapasitet og rekordlav arbeidsledighet. Vi mener at den økonomiske utviklingen hittil i år vil gi sykliske aksjer en klar fordel i tiden som kommer. Som kjent har vi i vår portefølje en klar overvekt av sykliske aksjer.

Noen upopulære sektorer

De største verdsettingsforskjellene på 70 år er det vanskelig å forklare på en rasjonell måte. Store teknologiselskaper, der både topplinjeveksten og bunnlinjeveksten har falt eller blitt negativ, handles fortsatt rekorddyrt. Samtidig handles offshoreaksjer til halvparten av kursen dem lå på i september i fjor.

Selskapene i våre porteføljer er kanskje svært upopulære, men de går bra og stadig bedre. Eksempelvis er topplinjeveksten siste 12 måneder i Kraft Global på hele 17,7 prosent, mens tilsvarende tall i september var på 8,4 prosent. Slike oppløftende tall finner vi også i våre andre mandater. Selskapene går altså mye bedre, mens kursene er lavere. Foreløpig resultatrapportering for første kvartal har vært super og har medvirket til mye av hoppet i den nevnte 12 måneders veksten. Vi er fortsatt sterke i troen på høyere kurser for våre utvalgte selskaper.

Råvareprisene

Vi har hatt et tema om at det produseres for lite metaller på grunn av mange års underinvestering. Metallprisene falt litt tilbake i april, og lagrene steg på London Metal Exchange, slik at knappheten nå synes noe mindre. Derfor hadde metallaksjer en relativt svak måned. Vi tror fortsatt temaet er riktig og aksjene er svært rimelige. Metallagrene i Kina har falt betydelig i samme tidsrom. Kinesernes stimulanser innen infrastruktur, som vil trekke en god del industrielle metaller som kobber og sink, er enda ikke fullt ut iverksatt.

PORTEFØLJE I KRAFT GLOBAL