Månedsrapport Kraft Global Oktober

Oktober ble en veldig svak måned for aksjemarkedet. Sykliske aksjer fikk seg en knekk og dermed fikk også Kraft Global en svak måned.

Vi forventet at de store teknologiaksjene ville korrigere ned, noe de også gjorde, men vi ble overrasket over at billige sykliske aksjer fikk det enda tøffere. Noe positivt var det likevel i oktober. Nye markeder var bra og våre to brasilianske aksjer steg etter gode resultater. Med unntak av de oljerelaterte selskapene, som er preget av fallende oljepriser, ser vi nå fornyet appetitt for verdiaksjer generelt. Råvareprisene har holdt seg brukbart gjennom markedsuroen, og så fort oljeprisen finner en bunn som ikke er for lav vil utsiktene se vesentlig bedre ut. Vi tror at den neste oppgangen vil bli ledet av verdiaksjer.

Månedens bidragsytere

Vi har opp gjennom tiden fulgt flere politiske valg i Brasil. Nesten hver gang har det i forkant dukket opp gode kjøpsmuligheter. Vinneren av årets valg ble Jair Bolsanero. Han er høyreorientert og relativt reformvennlig. Uavhengig av hvem som hadde vunnet så hadde vi nok fått en oppgang, men det var uansett gledelig at Banco Bradesco utviklet seg så positivt. I tillegg ser vi fortsatt en betydelig oppside i boligbyggeselskapet Gafisa. Et selskap som viser bedring både i aktivitet og kontantstrøm.

Teknologisektoren har fått seg en smell, men Nokia er et vesentlig unntak. I teknologi generelt tror vi at det har vært vesentlig overinvestering over flere år. Dette gir etterhvert mer konkurranse og lavere marginer. Nokias marginer henger mer på investeringene i telekommunikasjon der det nå skal rulles ut 5G nettverk. Telefonselskapene har de siste årene investert lite. Det vil endre seg i framtiden og investeringene innen 5G vil være betyelige og Nokia merker allerede stor pågang av ordrer. Etter integreringen av Alcatel Lucent har Nokia blitt mye større. Forventningene som markedet og selskapet selv har til marginene er moderate. Vi tror derfor de kommer til å overraske oss positivt, både på ordreinnganger og på marginer i kvartalene framover.

På den negative siden så ble oljeserviceselskapet McDermott vår verste bidragsyter. McDermott var regnet blant de mer solide oljeserviceselskapene og de har tjent gode penger gjennom oljeoppturen på 2000-tallet. Faktisk tjente de også penger under nedturen vi har vært igjennom. Siden 2004 har de kun tapt penger i 2013 og inntjeningen vil framover sannsynligvis fortsette å stige. Mye på grunn av at den løpende ordreinngangen ligger rundt 50 prosent over den løpende omsetningen. Tidligere i år ville konkurrenten Subsea 7 kjøpe selskapet for rundt $26 og nå er kursen rundt $8. Problemet er at de takket nei til å bli kjøpt opp og i stedet selv gjorde et oppkjøp av et trøblete selskap som het Chicago Bridge & Iron. De fikk selskapet relativt billig og de hadde noen forretningsområder som var attraktive for McDermott, men dessverre også noen problematiske. De har nå vært nødt til å skrive ned opp mot $1 milliard av oppkjøpet. Dette reduserer ikke kontantbeholdningen til McDermott, men de har likevel fått bank av markedet. Siden de likevel fikk selskapet billig er det på lengre sikt ikke sikkert at oppkjøpet blir dårlig totalt sett. McDermott har også en god oppkjøpshistorikk og det er naturlig å tro at når det først viste seg å være problemer med enkelte deler av Chicago Bridge & Iron, så har de tatt godt i med nedskrivningene. Kontraktene som de nå skrev ned er ikke ulønnsomme over sin levetid, men hadde for lav lønnsomhet til å forsvare den bokførte verdien. For McDermotts kjernevirksomhet går det derimot stadig bedre. Vi kjøpte noe mer rundt $8 og forventer en stor rekyl i kursen.

Endringer i porteføljen

Posten i Banco Bradesco ble som vi nevnte solgt. Til over to ganger bokført kapital nærmet den seg et slags historisk gjennomsnitt. Siden vi får kjøpt gode selskaper til langt under vanlig pris prioriterte vi det. Vi økte posisjonen i blant andre Alibaba, Porsche og Wizz Air.

Vi byttet kleskjeden Hennes & Mauritz ut med en annen kleskjede, britiske Superdry. H&M kom med et bra resultat og har utviklet seg bra siden vi kjøpte, men Superdry er rimeligere, har ingen gjeld, vokser raskere og har etter vår oppfatning færre underliggende problemer med driften. På grunn av en varm sommer i Nord-Europa var trafikken i butikkene til Superdry noe skuffende, men vi synes kursen falt for mye og benyttet muligheten til å ta en posisjon. Superdry vokser med rundt 10 prosent i året og betaler i tillegg 4 prosent utbytte uten at balansen blir svakere. Det er minst halv pris i forhold til de fleste konkurrentene.