Månedsrapport Kraft Global desember

Politisk usikkerhet ledet an i aksjemarkedets fall i desember. Her kan du lese månedsrapporten for Kraft Global.

Avslutningen på 2018 ga den svakeste avkastningen i aksjemarkedet siden desember 1931. Vi har investert mye i oljeserviceselskaper, og ettersom dette var en av sektorene som falt mest, fikk også vi en nedgang i desember. I forkant av fallet var oljeserviceselskaper allerede blitt rimeligere enn hva de var da markedet traff bunnen under finanskrisen. Derfor trodde vi disse aksjene skulle være mer robuste da politisk usikkerhet i USA ledet an i aksjemarkedets fall i desember.  Oljeprisen og kursen på de oljerelaterte aksjene har i etterkant bunnet ut, så vi tror det blir lenge til vi presenterer like svake månedstall. Allerede i januar ser vi en klar bedring i kursene og Kraft Global har hatt en veldig god start på januar.

Selskapene i porteføljen tjente vesentlig mer i 2018 enn i 2017 og vi er overbevist om at de vil tjene enda mer i 2019. Over flere år har vi sett en trend der verdsettingsforskjellene har blitt større og større. Det betyr at billige aksjer blir billigere, mens dyre aksjer blir dyrere. I romjulen så vi flere tegn på at denne trenden er i ferd med å bunne ut.

Vi er positive til aksjer i 2019. Dette forklarer vi med at den økonomiske veksten vil holde seg relativt høy og fordi rentenivået og den globale inflasjonen vil holde seg lav. Dette er normalt et godt marked for aksjer. Når det gjelder hvilken aksjer som skal drive markedet høyere tviler vi på en gjentagelse fra tidligere år der de store teknologiaksjene sto for brorparten av oppgangen. Disse selskapene er fortsatt priset høyt og forventningene til inntjeningen er høy. Det har etter vår vurdering vært en overinvestering i sektoren. Flere av disse selskapene har støtt på volumproblemer og videre tror vi analytikerne undervurderer økt konkurranse og marginpress. Vi tror at situasjonen er motsatt innen tradisjonelle sykliske selskaper. Disse hører hjemme i sektorer der det har blitt underinvestert gjennom de siste fem-seks årene. Her ser vi strammere markeder og muligheter for både økte investeringer og økte marginer. Disse selskapene eier vi mange av, og de er priset langt under «normalt» og kan stige mye.

Markedsoppdatering

I store deler av desember var det amerikanske aksjemarkedet i en slags permanent panikktilstand. USA er ofte det mest defensive markedet, men det var ikke tilfellet denne gangen. Det kom mange profittvarsler fra underleverandørene til Apple, noe som skremte både Apple-kursen og det amerikanske aksjemarkedet generelt. Etter at Apple i begynnelsen av januar også kom med et betydelig profittvarsel har uroen lagt seg. I samme periode var det god oppgang i mange nye markeder og eksempelvis steg den brasilianske indeksen til det høyeste nivået noensinne. Det er klart at når sykliske globale selskaper i nye markeder stiger, mens tilsvarende selskaper i vestlige markeder faller, så signaliserer det to motstridende syn på utviklingen av verdensøkonomien. Sannheten er ofte noe midt imellom. Vi har solgt oss ut av Brasil og økt i sykliske selskaper notert i vestlige land.

Selv om Opec og Russland ble enige om produksjonskutt av olje så falt oljeprisen igjen i desember. Vi ser på det som en finansiell smitte fra finansmarkedene generelt. I Canada har også produksjonen blitt kuttet kraftig og signaler fra skiferprodusentene i USA er at de bremser betydelig. Disse selskapene har negativ kontantstrøm og bør neppe øke produksjonen mye i årene framover. Imidlertid er det slik at så lenge investorer tror at de har den laveste produksjonskostnaden, og fortsetter å gi dem penger, er det en mulighet for at de vil produsere for mye for lenge. Likevel taler utviklingen for aksjekursene og antall rigger i bruk på land i USA for at produksjonen ikke vil øke mye framover.

Arbeidsledigheten er så lav i USA, Storbritannia og Tyskland at den økonomiske veksten i vesten generelt vil blir lavere i 2019 enn i 2018. I tillegg faller mye av effekten av skattekuttene i USA fra. Likevel er en ventet lavere vekst ikke ensbetydende med en nedgangskonjunktur. Denne nedgangen er priset inn i flere sektorer. En svak nedgang til trendvekst, kombinert med moderate inflasjon og moderate renter, bør være bra for aksjemarkedene.

Vi får nok noen overraskelser også i 2019. Vi føler oss nokså sikre på at inntjeningsveksten i den globale teknologisektoren blir svært lav eller negativ. Det er ikke konsensus fra analytikerstanden, men reaksjonen fra Samsungs profittvarsel, der selskapet steg på kutt i inntjeningsforventningene, tyder kanskje på at markedet er forberedt på dette. Andre overraskelser kan bli mer positive som at Kinas økonomiske stimulanser begynner å virke, at oljeetterspørselen holder seg oppe og at det blir en slags handelsavtale mellom USA og Kina.

Månedens bidragsytere

Panikken herjet med våre oljeserviceselskaper, men ingen av selskapene kom med noen negative nyheter. Oljeprisfallet vi opplevde har blitt reversert i begynnelsen av januar. Vi fikk et nytt bud på hotellselskapet Radisson og vi benyttet muligheten til å selge for å øke mer i andre rimelig prisede selskaper. Vi kjøpte en post på én prosent i Kraft Bank. Banken har hatt en vekst som ligger langt over budsjett og vi fikk kjøpt posten til under emisjonskurs. Det var en svært svak måned for teknologi, men våre teknologiaksjer steg i gjennomsnitt og ble dratt opp av Nokia og fintechselskapet Greensky. Det eneste selskapet som leverte noe dårlig var kleskjeden Superdry som falt på et profittvarsel. Selskapet har ikke gjeld og prises til stor rabatt i forhold til sammenlignbare selskaper. Vi valgte derfor å doble posisjonen i dette selskapet.

Endringer i porteføljen

Vi gjorde ikke store endringer i porteføljen. Vi doblet som sagt i Superdry og økte litt i en del av de eksisterende postene. Radisson solgte vi ut med brukbar gevinst.