Månedsrapport Kraft Global februar

I februar har det meste handlet om coronavirus og uro i markedene, noe som også påvirket Kraft Global.

Vi gjør oppmerksom på at denne månedsrapporten tar for seg markedet og fondets utviklingen i februar. Urolighetene som har preget markedet i mars vil bli omtalt i neste månedsrapport.

Svært gode resultatrapporteringer, fra selskapene vi har investert i, har stort sett blitt ignorert av markedet. De gode resultatene har gitt enda en økning i selskapenes inntjening, mens prisene på aksjene har falt. I porteføljen har vi nå en prising på rundt seks ganger årets inntjening.

Utbredelsen av coronaviruset i Kina flatet tidlig ut, og det er viktig for mange av våre selskaper, siden Kina er den marginale kjøperen av olje, råvarer og shipping. Når antall smittede utenfor Kina akselererte utover februar, noe som burde vært forventet, ble det likevel et kaos i vestlige aksjemarkeder. Dette kom noe overraskende på oss. Vi trodde at aksjekursen til selskapene som er avhengig av Kina skulle utvikle seg godt, spesielt sett i lys av gode resultater og normalisering av aktiviteten i Kina.

Markedskommentar

Et virusutbrudd er sannsynligvis et temporært sjokk. Trolig vil det påvirke inntjeningen innen flere bransjer de neste to kvartalene. Imidlertid utgjør et par kvartaler en begrenset del av selskapenes verdi. For selskaper som lever av sykliske varer så er viruset et etterspørselssjokk. For bilfabrikanter, eller produsenter av forbruksteknologi, er det både et etterspørselssjokk og et tilbudssjokk. Eksempelvis vil salget til Apple falle, men også hele verdikjeden i produksjon og distribusjon kan bli rammet av problemer hos underleverandørene. Myndighetene i Kina, USA og flere andre land forsøker imidlertid å hjelpe. For etterspørselssiden er det tradisjonell pengepolitikk som rentekutt, og offentlige investeringer som vil bli forsøkt for å demme opp midlertidig etterspørselsvekst. For å hjelpe tilbudssiden forsøker kinesiske myndigheter seg mer med «micromanagement», som billige lån og forsinket skattebetaling. Det er riktig oppskrift og det eneste som hjelper.

Er det andre faktorer enn virus som bidro til kaosmarkedet?

Korreksjonen i andre halvdel av februar var etter min oppfatning altfor stor og rask til å alene kunne forklares av virus. Det burde ikke komme som en overraskelse at flere ble smittet. I første del av februar var det faktisk et heftig rally i stabile aksjer og teknologiaksjer, og dette skjedde mens antall smittede steg.

Underliggende mener vi at det kan være en verdisettingsboble i aksjemarkedene. Noen aksjer er rekorddyre, og på nivå med IT-boblen i år 2000, mens andre aksjer er priset lavere enn under finanskrisen. Som dere vet eier vi aksjer som er lavt priset. Vi har trodd at en reversering av de negative statsobligasjonsrentene skulle utjevne de største verdsettingsforskjellene noensinne. Dette er definitivt stoppet opp av virusfrykten. Frykten for viruset har i neste omgang senket rentene og i første del av februar sendte dette aksjeprisene opp.

I de siste dagene av februar falt stabile aksjer mest av alle aksjetyper, og samtidig falt obligasjonsrentene, noe som kan være et tegn på at verdsettingsboblen er i ferd med å sprekke. «Stabile aksjer» ble plutselig svært ustabile. Dersom de forblir ustabile så er det spesielt to ting som vi kan trekke ut av det:

De er ikke et alternativ til obligasjoner lenger.
De er ikke verdt å betale trippel pris for lenger.

Vi har ventet på at stigende renter skal bli den utløsende årsaken til at boblen sprekker, men nå kan det faktisk bli coronaviruset som blir utslagsgivende.

«Margin of safety»

Vi har et høyt innslag av sykliske selskaper som har vært gjennom utfordrende tider. Mange av selskapene har brukt dårlige tider til å gjøre fornuftige ting, som å kutte kostnader og fokusere virksomheten. Vi ser at marginene deres allerede har blitt betydelig bedre. Det skjer før markedet har kommet skikkelig tilbake og prisene fortsatt er relativt lave. De har i vår eierperiode bygget seg mye mer solide enn hva de var for to år siden, og noen selskaper som vi kjøpte for to år siden tjener nå godt med penger, for eksempel Polarcus, Porteføljene er nå priset rundt 6 ganger inntjeningen. Pris bok er nå rundt 0,6, mens for verdensmarkedet er tallet rundt 2,4.

Månedens bidragsytere

I februar kom Kina i gang igjen og antall nye ofre per dag faller for hver dag som går. I tillegg stimulerer de investeringene innenfor infrastruktur i en voldsom målestokk. Dette har gitt en kraftig oppgang i kinesiske aksjer og spesielt i selskaper koblet mot infrastruktur. Selv om coronaviruset spredde seg til andre land, og det påvirket aksjekursene, synes vi likevel at fallet var noe overdrevet.

Det kinesiske markedet, som har vært sentrum for virusutbruddet, har hentet inn nedgangen og nå omtrent i null for 2020. Det er med andre ord veldig sannsynlig at kursfallet på våre aksjer utelukkende skyldes påvirkningen fra coronaviruset. Det er også trolig at påvirkningen var overdrevet.

Rapporteringssesongen går mot slutten og her var det veldig mange gode resultater. På et halvt år har de gode rapporteringsresultatene sørget for at porteføljens pris i forhold til inntjening har falt fra 8,1 til 6,1. I samme periode har verdensmarkedet hatt en økning fra 15 til 15,6.  

Av negative nyheter i porteføljen kan vi nevne at uroen mellom Tyrkia og Russland i Syria trakk våre tyrkiske aksjer noe ned.

Kina er i full gang igjen, noe som bidrar til at råvareprisene og oljeprisen flater ut. På kort tid har også shippingratene innen oljetank og produkttank doblet seg. Ingen av selskapene på tapersiden har levert dårlige resultattall. Spredningen av viruset til resten av verden, som burde ha vært ventet, bør ha vesentlig lavere økonomisk påvirkning på denne porteføljen enn for markedet generelt.

Våre to største poster, Polarcus og Trevali Mining, bidro mest negativt, men begge selskapene leverte fantastisk gode resultatrapporter. For kvartalet leverte Polarcus et driftsresultat, før avskrivninger og rentekostnader, på $6,2 millioner. Forventningen til resultatet var $4,1 millioner. De er fullbooket ut mai og forventer ytterligere prisoppgang i 2020. Det er i tillegg lite ledig kapasitet innen seismikk. Til kun to ganger forventet inntjening er selskapet veldig lavt priset, og det er lite svakhet å spore. Vi tror det er usannsynlig at aktivitetsnivået vil bli påvirket av en oljepris som trolig bare midlertidig er litt lavere.  

Trevali er et svært godt drevet gruveselskap innen sink. Hele selskapet, inkludert litt gjeld, er priset til 1,2 milliarder kroner. Årlig selger de sink for cirka 3,5 milliarder kroner. Før avskrivninger og rentekostnader handles selskapet til 1 ganger underliggende driftsresultat. Selskapet har lite gjeld og god råd til å kjøpe tilbake 8,5 prosent av aksjene i løpet av året. Sinkprisen har falt 20 prosent på grunn av coronaviruset. Med litt høyere sinkpris er det sannsynlig at aksjen kan stige veldig mye.  

Hos investorene har coronaviruset skapt veldig mye urolighet, men resultatmessig er utviklingen til våre selskaper mye bedre enn hva vi kunne forvente for en måned siden.

Endringer i porteføljen

Centrica var det eneste selskapet i porteføljen som i fjerde kvartal skuffet på resultat. Kursen falt, men siden dette er et selskap innen strømleveranse kom kursen opp igjen. Dette skyldes at aksjen anses for å være en stabil aksje i usikre tider. Da solgte vi og heller kjøpte flere sykliske aksjer.

Vi solgte også Sportamore, som fikk et hopp som følge av et bud på selskapet. Der realiserte vi et mindre tap, men salg av sportsvarer har vært svakt både på nett og i fysiske butikker.

Vi kjøpte tilbake et par prosent i Wizz Air, som ble solgt på kurs £4,5, og kjøpt tilbake til rundt £3,4. Wizz Air er et fantastisk selskap og de leaser flyene. I en periode er det derfor lett for dem å redusere veksten fra 26 prosent til 16 prosent årlig, uten at det koster dem særlig mye.

Portefølje Kraft Global