Månedsrapport Kraft Global januar

Det ble en meget god måned for Kraft Global med en avkastning på hele 8,55 prosent. I Kraft Globals månedsrapport for januar kan du blant annet lese om at utsiktene for 2019 ser svært bra ut.

Det ble en meget god måned for Kraft Global med en avkastning på hele 8,55 prosent. De vestlige aksjemarkedene hentet seg en del inn, mens nye markeder fortsatte sin gode utvikling. Metallprisene har tatt et godt byks oppover og er tilbake til nivået fra i fjor sommer, mens en oljepris over $60 ikke er til hinder for fortsatt aktivitetsøkning inne oljeservice. Overraskende nok var energi og råvarer igjen de svakeste sektorene i markedet. Det tar visst noe tid å riste av seg «sjokket» i fjerde kvartal, men vi føler oss trygge på at den tid kommer.  

Vår største (og kanskje eneste) bekymring i forrige rapport, var den store økningen i rentene på selskapsobligasjoner. Heldigvis har de så langt i år stupdykket ned til nivået fra mai-juni i fjor, noe som også er et normalnivå. Dermed ser det ikke ut som om risikopåslagene på lån vil strupe kredittilgangen, kanskje tvert imot. En positiv bieffekt av panikken i fjerde kvartal var at det generelle langrentenivået falt kraftig, noe som i USA har gitt økt låneinteresse for boligkjøp. Boligsektoren i USA har slitt en stund, men en opptur der vil kunne gi et positivt vekstbidrag framover.

Kina viser også gode tegn. Myndighetene i landet har lettet kredittilgangen for både infrastrukturinvesteringer og lettet momssatsene på forbruk. Med alle tiltakene som er på gang tror vi ikke veksten kommer til å bli
ytterliggere svekket, men at den framover vil ta seg opp. Dette vil vi sannsynligvis få bekreftet i offisielle økonomiske indikatorer etter hvert.

Vi må tilbake til 60-tallet for å finne en like lav arbeidsledighet som den vi ser i USA nå. Det finnes omtrent ikke ledig arbeidskraft i landet og dette vil begrense den amerikanske veksten i lang tid framover. Arbeidstakerne har generelt sett hatt en beskjeden lønnsvekst de siste tiårene, men i flere sektorer kommer de nå til å kreve mer. Wall Mart har hevet lønningene betydelig for sine trucksjåfører og i sommer var Amazon tidlig ute med å innføre svært høye minstelønninger. Dette kan gi gode tider for selskaper som lever av forbruk, men vil kunne gi en ubehagelig kostnadsinflasjon for enkelte andre bedrifter.

Utsiktene for 2019 ser alt i alt svært bra ut. Vi har ingen tro på et veldig bra utfall av handelskrigen mellom USA og Kina, men det har ikke utviklet seg til en global handelskrig og økonomiene har vist at de ikke lar seg stoppe. En marginal bedring kan virke sannsynlig og det bør være støttende for markedet. Det blir sannsynligvis en Brexit også en gang. Den kommer ikke i mars og siden ingen ønsker det får vi heller ingen «hard» Brexit. Vi har stor tilgang på svært rimelige aksjer i alle sektorer, og med et roligere aksjemarked vil sannsynligvis de store verdiene i våre selskaper få større fokus og lede til god avkastning.

Månedens bidragsytere

McDermott har startet innhentingen etter at de ukentlig får store kontrakter både offshore, subsea og på land. Nedskrivningene i tredjekvartal skremte markedet, men vi har registrert massive innsidekjøp og tror det er et tegn på at det ikke kommer nye nedskrivninger for fjerde kvartal. Alibaba imponerte markedet med sine fjerdekvartalstall. Vi ser at marginene bør kunne være på vei opp igjen etter en noe tung investeringsfase. Veksten er høy og vekstpotensialet fortsatt uovertruffent for selskapet.

Premier Foods er som et «lavkvalitets» og billig Orkla, der de selger merkevarer til britiske supermarkeder. Driften går helt greit og selskapet er superbillig, men Premier Foods er et for lite selskap til at det etter vår oppfatning er rasjonelt å drive selvstendig. Nå har en aktivistinvestor kjøpt nær 12 prosent av selskapet og vi tror at det etter hvert vil bli kjøpt opp på en mye høyere kurs. Wizz Air leverer trafikktall og kvartalsresultater som er svært bra, selv i et vanskelig europeisk flymarked. Vi tror selskapet vil bli repriset ytterligere.

Trevali oppjusterte kostnadsanslagene sine for 2019 og sparket sjefen i samme håndvending. Det var ikke bra, men sinkprisene er på vei opp og bør kunne kompensere for de høyere kostnadene. Trevali slik det ser ut nå som en av verdens ti største produsenter av sink er en relativt ny konstellasjon etter kjøpet av gruvene til Glencore. De har en god strategi på å øke ressursgrunnlaget og gruvene er fortsatt bra sammenlignet med andre produsenter, så vi får være tålmodige. Selv om dette var skuffende tror vi at aksjen fra nåværende nivå fortsatt er en tredoblingskandidat på to års sikt. Det er med andre ord ingen kjente grunner til å selge.

Endringer i porteføljen

Vi gjorde ikke store endringer i januar. Vi økte en del i Premier Oil på veldig lavt nivå og finansierte det ved å selge ut Storebrand. Den mindre posten Flybe ble solgt med tap etter at selskapet ble kjøpt opp, men der prisen var sjokkerende lav.