Månedsrapport Kraft Global januar

I desember økte vi selskapsandelen med eksponering mot Kina, men da coronaviruset lammet Kina i januar ga det en svak utvikling i porteføljen til Kraft Global.

Coronaviruset sørget for at olje- og metallprisen falt med over 20 prosent. Fallet kommer som følge av at Kinas transportbehov og produksjonskapasitet blir stengt i en periode. Vi tror det er sannsynlig at både prisene og aksjekursene kommer tilbake når viruset er bekjempet, og at vi da får en markant innhenting i kursene.

Månedens bidragsytere

Vinnersiden er preget av veldig gode tall fra Wizz Air og DWS group, samt at billige aksjer i Tyrkia ikke reagerte negativt på coronaviruset.

Vannkraftselskapet Rushydro ser ut til å kunne iverksette strukturelle endringer for å synliggjøre verdiene, og fikk derfor drahjelp av den nyheten. Det plager sannsynligvis både Putin og aksjonærene at landets fornybare stolthet handles så billig. Vi får se, men det deles ut utbytte, og foregår god verdiskaping mens vi venter på endringene.

Aksjekursen på Teva Pharma har doblet seg på fem måneder. Selskapet viste en stor bedring i kontantstrømmen i fjerde kvartal. De har også lansert forslag til forlik i søksmålene de mottok angående salg av smertestillende preparater. Selskapet handles fortsatt til kun fem ganger årsresultatet og bør kunne doble seg når søksmålene er ryddet av veien.

DWS er en svært god tysk kapitalforvalter, men med relativt kort historikk på børs. Den var nokså glemt da vi kjøpte den, men gode forvaltningsresultater har etter hvert gitt formidabel tegning i deres fond og produkter. Amerikanske reguleringer sørget en lengre periode for at amerikanerne trakk penger ut, og selskapet opplevde da netto innløsning. Aksjekursen ble da lav og vi kjøpte. Nå har de over 10 prosent vekst og hadde nettotegning på 26 milliarder euro i fjerde kvartal. Aksjekursen har steget til 10 ganger inntjeningen og det er velfortjent. Vi solgte posisjonen og økte i aksjeposter som forhåpentlig kun midlertidig påvirkes av virus/Kina-effekter.

Wizz Air har vært et eventyr. De slo forventningene kraftig for fjerde kvartal og oppgraderte forventningene til 2020. Kursen slo alle tidligere rekorder. Vi solgte for å investere mer i virusrabatterte aksjer. Flymarkedet i Europa er svært godt. Det mangler Boeing-fly og derfor blir det et fall på tilbudssiden, så vi vil vurdere å kjøpe et rimeligere priset flyselskap i tiden som kommer.

Shippingmarkedene gikk fra å være fantastiske til å bli begredelige over natten. Tørrlastrederiet Golden Ocean, og produkttankselskapet Torm, falt rundt 30 prosent, noe som er på linje med shippingaksjer generelt. Shippingselskaper får nå et svakt kvartal, men coronaviruset går etter all sannsynlighet over. De positive shippingutsiktene tror vi først går over når markedene blir «bygd i hjel», men akkurat nå er for eksempel ordreboken for tankskip den laveste på 25 år. Eksempelvis handles Golden Ocean nå til nesten halv pris av verdijustert egenkapital, og bør sannsynligvis doble seg når Kina kommer i gang igjen.

Endringer i porteføljen

Som vi allerede har nevnt så har vi solgt oss ut av suksessinvesteringene, Wizz Air og DWS, og handlet betydelig i selskapene som falt 25 til 30 prosent på grunn av coronaviruset. I tillegg har vi igjen etablert en posisjon i LPG-rederiet Avance Gas. Her er shippingratene fortsatt kjempehøye og høysesongen begynner først i mars. Mange tror dette blir en skuffelse, da fordelen med LPG har blitt mindre siden oljeprisen har falt, og vi derfor ikke får rateøkninger fra mars av. Imidlertid forventer vi høyere oljepris, og LPG-ratene klarte å tidoble seg i fjor høst uten at oljeprisen steg mye. Så frykten virker overdrevet og akkurat nå er inntjeningen i Avance fantastisk. Den handles i tillegg til under bokført verdi.

Makrokommentar for januar

Kinesisk økonomi er viktig for våre sykliske investeringer. I starten av året viste både kinesisk økonomi, råvarepriser, oljepris og shippingrater en sterk positiv trend. På grunn av Coronaviruset har kinesisk økonomi stoppet opp, med over 20 prosent fall i oljepris, dobling av sinklagre og svært lave fraktrater innen de fleste segmenter. Dette er en forbigående effekt og ikke en strukturell effekt. Vi tror at våre sykliske markeder vil reagere positivt når usikkerheten omkring viruset avtar. Usikkerheten begynner å avta før viruset har vist sin fulle styrke. Markedet generelt har nok tatt høyde for at minimum første kvartal blir svakt, men at det blir en god opphenting i økonomiene i andre halvår. Alskens likviditetstiltak og finanspolitiske stimuleringer verden over, som følge av virusutbruddet, gir normalt en kraftig oppgang i etterkant.

Det som er viktigere, og av mer strukturell karakter, er at inntjeningsveksten til markedet var kraftig fallende allerede før virusutbruddet. Fjerdekvartalstallene fra børslokomotivene i USA, Europa og Norge har i de fleste tilfellene ikke vært gode. Våre selskaper har hittil kun levert overraskende sterke tall for fjerde kvartal og det har skjedd flere verdiskapende hendelser i flere av dem.

Mer om coronaviruset

Spredningen av det nye Coronaviruset er åpenbart alvorlig og kan virke skummelt. På kort sikt hemmer det etterspørselen av blant annet energi, råvarer og luksusvarer fra Kina. Om det vedvarer noen uker til, så kan i verste fall verdens teknologiprodusenter, og verdens bilfabrikanter, mangle komponenter. Kanskje går det så langt at må de stenge produksjonen? Markedet forventer en rask oppgang og fornyet vekst når problemet er overstått, og derfor har frykten likevel ikke tatt over. Ny teknologi, og rask overføring av informasjon fører også til at tilstrekkelig forhåndsregler kan bli tatt, slik at dette ikke ender opp i en virkelig stor pandemi. Nå har antall nye smittetilfeller per dag i Wuhan, der viruset oppstod, også begynt å falle. Utenfor Kina er det foreløpig «bare» to døde, noe som tyder på at dødeligheten ikke er så høy som noen konspirasjonsteoretikere påstår. Det norske markedet er også mer skvettent. Fra 17. januar har det falt nesten fire prosent, mens verdensmarkedet har steget med over tre prosent. Det har blant annet rammet shippingaksjene i Norge, som vi har en del av, og som vi derfor tror er en formidabel kjøpsmulighet.

Våre hypoteser blir ikke mindre attraktive

Våre utsikter til strammere shippingmarkeder, strammere råvaremarkeder og høyere oljepris har fått en temporær knekk. Tilbudssiden er god, men midlertidig har Kina stoppet opp. Et slikt etterspørselssjokk kunne vi ikke forutsi, men vi er overbevist om at vi havner på samme positive trend når virusutbruddet er over. Samtidig forhindrer ikke dette at inntjeningen sannsynligvis fortsetter opp i porteføljene, og at utbyttene øker mens vi venter. Vi er på vei mot en prising på under 6 ganger inntjeningen, og selskapene er i gjennomsnitt priset rundt 0,7 ganger bokførte verdier, så vi har aldri sett så mye substans per krone investert. De aksjene som derimot har høyest vekt i indeksene, og i de fleste fond, har aldri vært dyrere.

Verdsettingsforskjellene kan illustreres med understående «tweet». I motsetning til mange andre, så mener vi at det er minst like ille som i år 2000. Ved å ikke følg trenden, der de dyreste aksjene har blitt rekorddyre, så vil dette ende bra.

Kraft Globals portefølje