Månedsrapport Kraft Global juli

Kraft Global leverte en avkastning på 1,7 prosent i juli. Ved utgangen av juli har porteføljen levert en avkastning på 25,38 prosent hittil i år.

Også juli ble en relativt volatil måned for den norske kronen. Verdensindeksen leverte 1,6 prosent målt i dollar, mens den i norske kroner leverte 4 prosent. Den amerikanske 10-åringen har falt betydelig og er nå på 1,2 prosent, noe som har roet ned frykten for økt inflasjon.

Instalco ble den beste bidragsyteren i juli. Selskapet fortsetter å etablere nye industrivertikaler med det siste innen gatebelysning. De fortsetter også å vokse sterkt inn i Norge etter at de kjøpte ventilasjonsselskapet Klimateknikk Oslo.

Evolution var også en god bidragsyter etter at de leverte en sterk rapport for andre kvartal. Selskapet har nå den høyeste marginen siden oppstart, og det forventes en tilsvarende margin resten av året. De har også spennende vekstplaner for 2022 i Latin-Amerika. Selskapet fortsetter å være et av dem vi har mest tro på i porteføljen.

På den svake siden finner vi Desenio som dårligste bidragsyter. Selskapet leverte en profit warning etter de har opplevd mindre etterspørsel av plakater etter reåpningen av samfunnet. Vi deltok tidligere i år i emisjonen til selskapet og tok i den forbindelse ut en god gevinst. Vi kommer imidlertid til å følge opp selskapet for å vurdere om vi skal beholde den lille posisjonen vi har igjen.

Vi gjorde ingen signifikante endringer i porteføljen i juli, bortsett fra vanlige rebalanseringer.