Månedsrapport Kraft Global juni

Kraft Global leverte en avkastning på 0,37 prosent i juni.

Forrige måned var preget av store svingninger. Den norske kronen svekket seg betydelig og markedet generelt nådde en ny toppnotering.

De beste bidragsyterne i juni var blant andre conteinerrederiet Danaos og Tinkoff (TCS Group). Førstnevnte opplever noen av tidenes høyeste containerrater, mens den heldigitale russiske banken Tinkoff fortsetter å levere strålende avkastning. Med et bud på 28$ for aksjen forsøkte Yandex å kjøpe banken i september 2020. Vi syntes den gangen at budet var lavt og at det undervurderte selskapet. Budet ble imidlertid avslått og nå handles aksjen for nesten 90$.

På den negative siden finner vi blant andre sinkselskapet Trevali Mining. Etter en sterk oppgang i 2021 falt sinkprisene noe tilbake i juni, men prisen er fortsatt på et høyt nivå, og selskapet bør levere en bra inntjening i år. Evolution leverte også en svak måned. Selskapet driver med salg av produkter til andre virksomheter innen online casino. De har allerede en meget sterk merkevareposisjon i Europa, og forsøker nå å vokse i Asia og USA. Bakgrunnen for nedgangen er sannsynligvis støy rundt et annet selskap som Evolution er leverandør til. Dette er irrelevant for selskapet og vi benyttet kursfallet til å øke posisjonen.

I løpet av måneden kjøpte vi en mindre posisjon i Alibaba. På grunn av kinesiske reguleringer har Alibaba i det siste hatt en negativ kursutvikling. Vi mener likevel at dette er et kvalitetsselskap med en ekstremt sterk merkevare og høy kapitalavkastning. I det korte bildet blir dette sannsynligvis en volatil investering, men over tid tror vi selskapet og de kinesiske myndighetene vil finne ut av problemene.