Kraft Global månedsrapport mars

Kraft Global leverte en avkastning på i underkant av 1 prosent i mars. Fondet har det siste kvartalet levert 14,3 prosent i avkastning, noe som markerer en sterk start på 2021.

Investorenes appetitt for aksjer fortsetter å være god, og vi tror at en ytterligere normalisering av verden, i form av vaksineutrulling, vil fortsette å være en positiv driver for dette.

Evolution, som er den største posisjonen i fondet, var igjen den sterkeste bidragsyteren til avkastningen i mars. Målt i lokal valuta har Evolution levert hele 22 prosent avkastning i første kvartal. Elkem hadde også en positiv utvikling i mars, noe som skyldes meldingen om prisøkninger i silikondivisjonen.

Stillfront var den mest negative bidragsyteren i måneden som gikk. Det var tilsynelatende ingen spesifikke nyheter som bidro til dette, men har mest sannsynlig bakgrunn i en svak kvartalsrapport i februar. Africa Oil bidro også negativt etter at oljeprisen korrigerte noe tilbake.

I mars økte vi posisjonene våre i blant annet Bouvet, Novo Nordisk og Alphabet (Google). I tillegg kjøpte vi en posisjon i Microsoft med bakgrunn i svak utvikling i Nasdaq. Vi så på dette som en god kjøpsmulighet og posisjonen tilsvarer 2,5 prosent av fondets totale størrelse. Enlabs forsvant ut av porteføljen etter at de ble kjøpt opp av Entain.