Månedsrapport Kraft Global November

Et kraftig fall i oljeprisen preget aksjemarkedet i november.

November ble derfor en negativ måned som følge av at energisektoren ramlet 13 prosent og fordi markedet i Europa var mye svakere enn USA og Asia. Energisektoren i fondet er stor og i tillegg har fondet en klar overvekt i europeiske aksjer. Ingen selskaper kom med vesentlig negative nyheter, men et oljeprisfall på over $26 var belastende for avkastningen. Vinnerlisten var omfattende og det var spesielt fly og teknologiaksjer som viste best igjen, men dessverre så var ikke dette nok for å kompensere for det brede energifallet. Symptomatisk var det at Premier Oil, som i november leverte strålende kvartalstall og utsikter, endte opp med å toppe taperlisten. Vi tror at det er en historisk god kjøpsmulighet for sykliske verdiaksjer. Nye markeder og ikke sykliske verdiaksjer har allerede vist vei.

Markedsoppdatering

Etter et meget svakt aksjemarked i oktober fikk vi noe pusterom i november. Vi har sett en klar dreining fra vekstaksjer til verdiaksjer, men grunnet oljeprisens svalestup har sykliske verdiaksjer klart seg dårlig. Nye markeder var strålende og ser svært stabilt ut. Dette står i sterk kontrast til vestlige markeder som er preget av store og tilsynelatende tilfeldige svingninger. Nye markeder er regnet som mye mer syklisk. I et røft marked er det derfor oppsiktsvekkende at utviklingen i nye markeder har vært såpass god. Europa var igjen svakt i forhold til USA og dette forklarer hvorfor vi ikke hadde en super måned. Det er likevel verdt å ta med seg at antatt svakere land i Europa, som Hellas og Italia, gjorde det vesentlig bedre. Vi tror på og ser fram til en stabilisering av vestlige markeder og oljeprisen.

Oljeprisen hadde den svakeste måneden på mange år, inkludert kollapsen i 2015/2016. Da foregikk fallet over flere måneder. I motsetning til i 2015/2016 tror vi bevegelsen denne gangen i mye større grad er spekulasjonsdrevet. Fundamentalt har etterspørselen holdt seg svært høy, men større produksjon enn ventet fra USA og Saudi Arabia har gitt noe høyere oljelagre. Så lenge etterspørselen er høy tror vi det er en relativt smal sak for OPEC å justere produksjonen. Lavere lønnsomhet vil sørge for at produksjonsveksten vil falle i USA og i Canada vil faktisk en del av produksjonen falle fra. Oljeprisfallet vi har vært vitne til har også kommet samtidig som amerikanske gasspriser har steget med rundt 50 prosent den siste måneden. Dette henger totalt sett lite på greip. Etter vår mening må dette i større grad skyldes investorer og hedgefond som er i trøbbel enn fundamentale forhold. Uavhengig av hvordan oljeprisen har gått har oljerelaterte aksjer gått fra å være svært rimelige til urimelig rimelige.

Etter en svak utvikling i oktober så har det vært lite bevegelse i metallprisene og metallaksjene. Metallagrene faller svært fort og vi ser ikke mye ny produksjon som kommer til markedet. I løpet av to måneder har eksempelvis lagrene på sink falt 47 prosent, mens de er ned over 90 prosent siden 2013. I dette området ser vi en formidabel oppside. Andre sykliske næringer er kanskje ikke like lette å estimere, spesielt framtidig etterspørselsbilde, men mange års underinvestering i sykliske sektorer tror vi generelt gir et godt utgangspunkt for framtidig inntjening.

Teknologisektoren ser ikke god ut og vi holder oss borte fra fond som har stor eksponering mot vestlige teknologiselskaper. Mange års tilstrømning av kapital har gitt stor konkurranse innen alt fra IT-konsulenter til datachips. Tredje kvartal viste at veksten innen flere områder var avtakende og etter hvert tror vi også det blir marginpress. Det er et dårlig utgangspunkt for dyre aksjer.

Markedene for selskapsobligasjoner har opplevd vesentlig mer press i november enn for oktober. Dersom uroen avtar er det heller ikke gitt at vi får noen spredning til Norge. Utrolig nok har selskapsobligasjoner innen offshorenæringen holdt seg godt, mens aksjene i de samme selskapene har stupt. For resten av verden har det vært en betydelig økning i kredittpåslagene, dette er vanlig i et marked med mye uro og bør roe seg når de vestlige aksjemarkedene roer seg.

Månedens bidragsytere

Vinnerlisten er smekkfull av selskaper som leverte gode tredjekvartalstall, mens tapersiden er full av selskaper som ikke leverte svake kvartalstall. Ukritisk panikksalg på sektorbasis klarer vi dessverre ikke å stå imot og forholdene innen energi har vært svært spesielle.

Det eneste energirelaterte selskapet som kom på vinnerlisten var McDermott. Et selskap som falt kraftig i oktober på grunn av nedskrivninger fra sitt oppkjøp av Chicago Bridge & Iron tidligere i år. Avskrivningene påvirket ikke kontantstrømmen og selskapet var tydeligvis noe sjokkert over kursfallet dette medførte. Ledelsen, som tidligere hadde godt rykte, holdt et «oppvaskmøte» med analytikere og investorer der de gikk langt i å indikere at det ikke kommer nye nedskrivninger. Samtidig har de foretatt en rekke innsidekjøp i selskapet, noe som har roet markedet. Underliggende drift innen subsea er så langt vi ser best i bransjen, og vi synes også kursfallet i oktober var betydelig overdrevet. Derfor økte vi også posisjonen noe.

Premier Oil leverte en svært positiv kontantstrøm og produksjonen fra Catcher-feltet på britisk side av Nordsjøen var over forventet. Til sommeren vil de også være med på å sanksjonere gigantfeltet Zama i Mexicogulfen. Der har de en 25 prosents andel i et felt med kjempepotensial. Mens vi venter på dette fører eksisterende produksjon til at gjelden ramler så lenge oljeprisen er over $55. Selv hensyntatt oljeprisfallet prises aksjen til fem ganger årets forventede inntjening og tre ganger neste års forventede inntjening. Vi kan ikke forstå annet enn at de siste to måneders halvering av kursen er helt feil.

Flyselskapet Wizz Air er vi fornøyde med. Etter at kursen gikk svakt i sommer og høst, til tross for gode trafikktall, reduserte de årsveksten i flyflåten sin fra 20 til 17 prosent. Dette resulterte i en rekordhøy kabinfaktor (utnyttelsesgrad) på 94 prosent og et hopp i billettprisene på 8 prosent for oktober og november. De er nå den ubestridte lavpriskongen i Europa etter at Ryanair har havnet i betydelig trøbbel med fagforeninger og kundetilfredshet.

Riggselskapene Seadrill og Ensco leverte også kvartalsrapporter. Seadrill rapporterte for første gang etter restruktureringen og viste lavere gjeld enn hva analytikerne hadde forutsett. Ensco viste et vesentlig bedre resultat (som selvsagt fortsatt er negativt) enn hva markedet ventet. I tillegg hadde de en bedre flåteutnyttelse, spesielt innen markedet for halvt nedsenkbare enheter. Til tross for klar framgang så gav det lite hjelp i et marked der alle ville ut av offshoreselskaper. Vi har to års horisont på våre investeringer og hopper selvsagt ikke av.

Endringer i porteføljen

Vi solgte den franske banken BNP Paribas. Dette er en solid bank med høyt utbytte som er svært rimelig priset, men det ser ut til å ta lengre tid for å forbedre rentemarginen. Dette er et problem som hele den europeiske bankbransjen har, men vi trenger ikke å være investert i denne bransjen så lenge vi ikke ser noen katalysator til omvurdering innen 24 måneder.

Vi solgte også ut Elkem som er en billig produsent av silisium. Silisium brukes innen teknologi og selskapet kan være utsatt når prisene på datachips nå har stupt. Aksjekursen deres har falt så dette var ikke noe opplagt salg, men vi trengte midlene til å investere i nye rimelige selskap. Vi har også solgt oss ut av den brasilianske boligbyggeren Gafisa. Selskapet har steget 60 prosent fra bunnen og har vært en god bidragsyter for fondet.

Flere av de store selskapene i porteføljen har utviklet seg svakt og vi har gjennom måneden økt posisjonen vår i disse selskapene. I tillegg har vi gått inn i noen nye selskap med en vekting på rundt 1 prosent hver. Dette gjelder blant annet det japanske investeringsselskapet Softbank (som ikke er en bank). Dette er et selskap som investerer i oppstartsselskaper innen spesielt kunstig intelligens. De var blant annet tidlig inne i Alibaba og har eierandeler i både amerikanske og asiatiske IT-relaterte selskaper. Over tid har de skapt mye verdier og nå satser de på å børsnotere telefondelen sin som de opprinnelig startet med. Den blir notert 19. desember og bør kunne være en katalysator for børsverdien. Denne estimeres til å kun være rundt halvparten av de underliggende verdiene i selskapet og alene rundt 30 prosent rabatt til de børsnoterte eiendelene.