Månedsrapport Kraft Global

Kraft Global hadde en god måned og leverte for november 3,78 prosent avkastning. Fondets avkastning hittil i år er ved utgangen av november på 12,02 prosent.

Ta en titt på prisingen av aksjene i tabellen under. Den har blitt veldig lav fordi selskapene har økt inntjeningen sin dramatisk, noe som ser ut til å fortsette.

Månedens bidragsytere

Polarcus, er et godt eksempel på et selskap som har hatt en betydelig økt inntjening. De hadde en positiv kontantstrøm på 128 millioner kroner på et kvartal. Det er et svært høyt tall, spesielt siden markedsverdien på selskapet kun er på cirka 600 millioner kroner. Det er i dag tre aktører i seismikkmarkedet, inkludert Polarcus, og akkurat nå ser markedet veldig stramt ut. Fjerde kvartal vil nok ikke være like bra som det tredje kvartal var, men utsiktene forteller oss at det bør gå enda bedre til neste år. Selskapet handles til rundt tre ganger forventet inntjening for 2020, og aksjen kan fort være en femdoblingskandidat.

Premier Foods har merkevarer innen mat, hovedsakelig i Storbritannia. Egentlig er selskapet for lite til at det skal kunne vise til en god inntjening. På grunn av størrelsen har de høyere renter enn konkurrentene, men de tjener likevel bra med penger. Inntjeningen stiger og selskapet handles til kun fire ganger overskuddet for inneværende år. Dette er en opplagt oppkjøpskandidat og en oppkjøpspris kan fort bli tre ganger høyere enn dagens kurs.  

Den britiske energi- og gassdistributøren, Centrica, leverte endelig kvartalstall som overrasket positivt. Selskapet er sunt og har gode markedsposisjoner. Situasjonen med prispress og politisk usikkerhet har blitt mindre prekær, og det borger for vesentlig høyere kurs. Aksjen handles til rundt åtte ganger inntjeningen, men den type stabil virksomhet som Centrica driver, handles gjerne til en høyere pris.

Heller ikke november ble noen god måned for metallselskaper. Aksjekursen til både Boliden og Trevali Mining falt i løpet av måneden. På den positive siden så fortsetter sinklagrene å falle, og de noterte et nytt bunnivå for året. Lagrene er nå på det laveste nivået siden 2017. Vi tror det er et tidsspørsmål før dette resulterer i høyere sinkpriser og aksjekurser. I november offentliggjorde Trevali også en undersøkelse (feasability study), for gruven Rosh Pinah, som viste funn av store nye reserver med høyere sinkinnhold. Dette vil i årene framover medføre høyere produksjon og lavere kostnader (cash cost). Trevali har knapt gjeld, og annonserte også at de vil bruke noe av kontantstrømmen til å kjøpe tilbake 8,5 prosent av sine ekstremt rabatterte aksjer.

Endringer i porteføljen

Gjennom november har vi kjøpt mer Polarcus, Golden Ocean, Trevali Mining og Klaveness Combination Carriers. Disse selskapene er leverer veldig gode resultater, så vi venter bare på at aksjene i selskapene utvikler seg tilsvarende.

Utvikling i markedet

For våre porteføljer var november en måned som tidvis var ganske bra. Donald Trump kom ikke i mål med handelsavtalen, og det førte til litt syklisk motvind for porteføljene vår, men gode resultatrapporter oppveiet til dels denne gjentagende motvinden. Våre selskaper har de siste 18 månedene hatt en imponerende økning på bunnlinjen. Veksten ligger i gjennomsnitt på 80 til 100 prosent.  Allerede nå handles selskapene i snitt på under syv ganger forventet inntjening inneværende år, mens vi tror vi i første kvartal vil se femtallet. Dette er svært vesentlig å ta med seg, siden verdensmarkedet har steget rundt 30 prosent i år, uten at flere av de store selskapene i indeksen har utviklet seg bedre enn ventet. Siden midten av august har flere av de billigste aksjene fått et løft og dette har skjedd i takt med stigende obligasjonsrenter. Oljeservice er imidlertid et av områdene som fortsatt henger betydelig etter.

Vi mener at oppgangen i aksjemarkedet generelt henger sammen med en boble i statsobligasjonsmarkedene. Disse obligasjonskursene nådde toppen i august, en måned som også ble den verste for verdiaksjer noensinne. En boble stopper som regel av sin egen vekt. Vi finner gode eksempler på dette i Bitcoin, IT-boblen og det danske eiendomsmarkedet i 2011. Jeg er helt overbevist om at den eneste vaksinen for å ikke bli en del av denne boblen er å eie de billigste aksjene.

Har USA møtt veggen?

Det amerikanske aksjemarkedet har gått fantastisk. I en periode har USA hatt noe høyere vekst enn resten av den vestlige verden. I tillegg har de hatt god hjelp av finanspolitikken. Beskatningen av bedrifter har blitt satt ned, og i mange av de store selskapene har det blitt gjennomført tilbakekjøp av aksjer. Hva som skal dra dette videre er vanskelig å se. Flere av selskapene som har tilbakekjøpt aksjer for å øke inntjeningen, har nå pådratt seg betydelig gjeld. Det vil framover begrense muligheten deres til å kjøpe aksjer i samme tempo. Samtidig har Donald Trump brukt opp finanspolitikken og de har ikke råd til ytterligere rentesenking. Dette er et verktøy som fortsatt kan brukes i betydelig grad for land med overskudd på statsbudsjettet. Spesielt land som Kina, Tyskland og Nederland. Det verktøyet er også i høyeste grad aktuelt politisk for 2020. Med en seier for demokratene i presidentvalget i 2020 kan vi faktisk se et økt skattetrykk i USA.

Gjennom hele året har det også vært en trend at indeksen til innkjøpssjefene (ISM) har falt i USA. Den er nå på et nivå som sist ble sett under midten av finanskrisen i 2009. Dette indikerer svært svake utsikter for amerikansk produksjonssektor, og da spesielt svakt for eksportdelen. Dette henger selvsagt sammen med handelskrigen. Toll er ikke bra for USA, selv om Donald Trump har lurt noen til å tro nettopp det.

I Kina og i Europa ser vi stikk motsatt utvikling. Den kinesiske indeksen til innkjøpssjefene er nå på det høyeste nivået siden januar 2017. Dette signaliserer en stigende veksttakt. Europeiske nøkkeltall har også steget jevnt gjennom de siste månedene. I Europa ser det nå ut som om Tyskland og Nederland vil bruke finanspolitikken til å gi ytterligere gass. Japan og Kina har også store muligheter til å bruke statsbudsjettene for å gi gass.

Her virker også handelskrigen inn, men kanskje ikke negativt. Europeisk eksport til Kina er opp med 20 prosent, mens amerikansk eksport til Kina er ned 20 prosent. Kinas toll mot USA er økt, men Kinas toll mot resten av verden er redusert tilsvarende.

I gjennomsnitt har Europa, Japan, Kina og en del nye markeder billigere aksjer enn hva som er vanlig.

I USA ser vi en aksjeprising som vi ikke har sett på 20 år. På sektornivå ser vi veldig dyre aksjer i både Europa og USA, men også veldig rimelige aksjer i begge regionene. Samlet sett kan vi derfor være nær toppen for de dyre amerikanske indeksaksjene.

Våre hypoteser vil holde stikk

Vår hypotese går ut på at områder det har blitt overinvestert i, vil møte voldsom konkurranse og prispress. Områder det har vært underinvestert i, vil møte kapasitetsbegrensninger, noe som gir store inntjeningshopp. Denne hypotesen investerer vi fortsatt etter og den vil vi leve av de neste årene.

Kraft Globals portefølje